Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2008

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πάρος, 15 Ιουνίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 7304
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95 και 217 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 2η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: