Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
5ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Παροικία – Πάρος
Ταχ.Κώδικας : 84400 Πάρος
Πληροφορίες: Ελένη Καραδημητράκη
Τηλέφωνο : 22840 28309
Fax : 22840 24419
Email : mail@5grde.kyk.sch.gr


Πάρος : 04-06-2009
Αρ.Πρωτ. : 1448

ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝ.: 1. Σχολεία αρμοδιότητας 5ου
Γραφείου
2. Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2009 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2009. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 07 και 08 Νοεμβρίου 2009 για τα επίπεδα Β1 («μέτρια γνώση»), Β2 («καλή γνώση») και Γ1 («πολύ καλή γνώση») στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 («καλή γνώση») και Γ1 («πολύ καλή γνώση») στην Ισπανική γλώσσα και για το επίπεδο Β1 («μέτρια γνώση») στην Τουρκική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Μια φωτογραφία μικρού μεγέθους.
2. Ένα παράβολο του δημοσίου από οποιαδήποτε εφορία, Κ.Α.Ε. 3741: 50 ευρώ για το επίπεδο Β1, 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 και 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
4. Ειδικό έντυπο αίτησης, που διατίθεται από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 5ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο τηλέφωνο 22840-28309 και 22840-24419 (κ. Ελένη Καραδημητράκη).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
5ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: