Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

12η συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ


Πάρος 3 Ιουλίου 2009
Αριθμ.Πρωτ: 506

Θέμα: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. – 12η /2009»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95, 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 και ώρα 12.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Παροικίας Πάρου»
2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Προσωρινή επισκευή θεμελίωσης κρηπιδότοιχου Λιμένος Παροικίας Πάρου»
3. Αίτημα κ. Ξενικουδάκη Στυλιανού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματός του (BIANCO)
4. Αίτημα κ. Μυλωνά Αναστάσιου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Λιβάδια Παροικίας Πάρου έμπροσθεν του ξενοδοχείου – εστιατορίου «HOTEL PAROS».
5. Αίτημα Δεληγιάννη Δημητρίου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος του στην Πίσω Αλυκή.
6. Αίτημα Συλλόγου καφεζυθεστιατόρων Πάρου για διακανονισμό οφειλών προς το Δημ. Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασιλική Γ. Σκαραμαγκά

Δεν υπάρχουν σχόλια: