Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Συνεδρίαση ΣΙΔΥΠΑ στις 19 Ιουλίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Στις 12/7/2009 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συνδέσμου και αποφάσισε:
α) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να γίνονται σε χώρο που να μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στις συζητήσεις όσοι εργαζόμενοι το επιθυμούν.
β) Επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε την Κυριακή 19-7-2009 στις 20.30 στην αίθουσα του Αρχίλοχου.
Θέματα:
1. Απολογισμός τριμήνου.
2. Τρέχοντα θέματα.
3. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών.
4. Εντατικοποίηση εγγραφών.
Με τιμή
Ο πρόεδρος Γ. Παπανικολάου
Η γραμματέας Ε. Μπαρμπαρήγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: