Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος, 2 Ιουλίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 8278

Ταχ. Δ/νση : Πάρος
Ταχ. Κώδικας : 84400
Τηλέφωνα : 22840-23244, 21222
Fαx : 22840-22078

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2008.
Θέμα 2ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Άη Γιάννης Δέτης.
Θέμα 3ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 και αναμόρφωση οικονομικής εισφοράς του Παιδικού Σταθμού Νάουσας Δήμου Πάρου.
Θέμα 4ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 και αναμόρφωση οικονομικής εισφοράς του Παιδικού Σταθμού Παροικίας Δήμου Πάρου.
Θέμα 5ο: 2ο Μεσογειακό Συνέδριο «Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες» από 25 έως 27-9-09. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Πάρου στην παρουσίαση αποτελεσμάτων.
Θέμα 6ο: Έγκριση αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου για έκδοση πιστωτικής-εκπτωτικής κάρτας.
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την παραλία στη Σάντα Μαρία Δ.Δ. Νάουσας.
Θέμα 8ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή υποδομής και περίφραξη οικοπέδου για προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο Παροικίας».
Θέμα 9ο: Έγκριση Π.Π.Ε.Α. του έργου «Αποχέτευση οικισμών Λευκών-Κώστου και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μάρπησσας Δήμου Πάρου».
Θέμα 10ο: Έγκριση αλλαγής προσφερόμενου εξοπλισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Πάρου».
Θέμα 11ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της «Προμήθειας και εγκατάστασης μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Πάρου».
Θέμα 12ο: Οικονομική ενίσχυση του Ναυτικού Ομίλου Πάρου.
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος των ιδιοκτητών ταξί για δημιουργία σκιάστρου αναμονής επιβατών.
Θέμα 14ο: Πρόταση ονομασίας Δημοτικής πλατείας στην Παροικία σε πλατεία ιατρού Ευθυμίου Κεμπάμπη.
Θέμα 15ο: Ανάκληση της με αρ. 111/2008 απόφασης του Δ.Σ. και επαναχορήγηση της άδειας λειτουργίας καταστήματος της Μπράδερς Κόμπανυ Α.Ε.
Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση άδειας ίδρυσης μικτού καταστήματος λιανικού εμπορίου στη θέση Ξηροπόταμος-Περιφερειακή οδός Νάουσας.
Θέμα 17ο: Έγκριση άδειας τομής σε χωμάτινο δρόμο για σύνδεση ακινήτου με δίκτυο ύδρευσης.
Θέμα 18ο: Κατ’ αρχήν απόφαση για την κατασκευή πέργκολας σε δημοτικό χώρο.
Θέμα 19ο: Αίτηση Μπαρμπαρήγου Δήμητρας για τσιμεντόστρωση δρόμου με δικά της έξοδα.
Θέμα 20ο: Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Αντώνιος Αρκάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: