Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

79 οι αιτήσεις στο Νότιο Αιγαίο για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», του έτους 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ερμούπολη 17/07/2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, από Νέους Αγρότες , ηλικίας μέχρι 40 ετών , που έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν βάσει της υπ’ αριθμ. 1422/27-1-2009 απόφασης «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» , στo πρόγραμμα του έτους 2009 και να εξασφαλίσουν το ειδικό πριμ πρώτης εγκατάστασης -ΚΥΑ 704/2008.
Η σχετική προθεσμία έληγε στις 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 και οι αντίστοιχες αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερόμενων υποβλήθηκαν στα Γραφεία Αγροτική Ανάπτυξης και Δ/νσεις Α.Α. της μόνιμης κατοικίας αυτών.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποβλήθηκαν συνολικά 79 αιτήσεις .

Ο Νομός Δωδεκανήσου με 41 αιτήσεις καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των υποβληθεισών αιτήσεων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 62 % και ο Νομός Κυκλάδων με 38 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48 %.

Οι πιστώσεις που κατανεμήθηκαν για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2009 είναι 1.300.000€ ΕΥΡΩ.
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη γνωμοδοτική επιτροπή με την ένταξη των πρώτων τεσσάρων υποψηφίων και έχει προγραμματιστεί η δεύτερη γνωμοδοτική επιτροπή για τις 20 & 21/07/2009 με την εξέταση των επόμενων 25 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως και τις 15/06/2009 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: