Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Πάρος, 23 Ιουλίου 2009
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 9242
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πάρος
Ταχ. Κώδικας : 84400
Τηλέφωνα : 22840-23244, 21222
Fαx : 22840-22078


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πάρου.
Θέμα 2ο: Χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας σε υπάλληλο του Δήμου.
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων στην Μπράδερς Κόμπανυ Α.Ε. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Α.Τ.Ε. Α.Ε. στη Βαγιά Παροικίας.
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος πολιτών (Μουστάκα Ευαγγελίας, Τρισμπιώτη Χαράλαμπου και Τρισμπιώτη Δήμητρας).
Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής δύο αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων για containers.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμμάτων στην Κοινότητα Αντιπάρου.
Θέμα 7ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοσυκλετών στον κ. Χανιώτη Παύλο.
Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία καταστήματος μοτοσυκλετών της Motorland Ε.Π.Ε. στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Νάουσας.
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2009.
Θέμα 10ο: Έγκριση δαπανών για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, φιλοξενίες κ.λ.π.
Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση υδατορέματος στο Δ.Δ. Αγκαιριάς.
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης απ’ το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.
Θέμα 13ο: Παραχώρηση κτιρίου Δημητρακόπουλου για έκθεση ζωγραφικής.
Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χρήση υπολοίπου δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την εκτέλεση έργων.
Θέμα 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Μάρπησσας».
Θέμα 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πυρασφάλεια Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Αγκαιριάς».
Θέμα 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων Παροικιάς».
Θέμα 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Δήμου Πάρου».
Θέμα 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στη θέση Δίστρατο Παροικιάς».
Θέμα 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθοδομών στο Δ.Δ. Λευκών».
Θέμα 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αργολιθοδομών για την στήριξη υπάρχοντος δρόμου στην περιοχή Κουκουμαυλές».
Θέμα 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες του οδικού δικτύου Δ.Δ. Αγκαιριάς».
Θέμα 23ο: Παράταση χρόνου μελέτης «Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων compact Δ.Δ. Λευκών-Κώστου Δήμου Πάρου».
Θέμα 24ο: Αναθεώρηση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Θέμα 25ο: Έγκριση για νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πάρκινγκ του Συνεταιρισμού Δ.Δ. Νάουσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: