Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Το Δημ. Λιμενικό Ταμείο ενημερώνει για την επαναλειτουργία του προβλήτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Πάρος, 24 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την ολοκλήρωση των εργασιών στο παλαιό προβλήτα του λιμανιού και την ασφαλή επαναλειτουργία του

Όπως είχαμε ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση του διαγωνισμού (24 Ιουνίου) -ήτοι σε είκοσι ημέρες από τη διενεργηθείσα δημοπρασία (30 Ιουνίου)- ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης των ζημιών στο παλαιό κεντρικό προβλήτα και σήμερα επαναλειτουργεί κανονικά όλο το λιμάνι, καθότι η αρμόδια Λιμενική Αρχή της Πάρου έδωσε ξανά σε λειτουργία τις θέσεις 2 και 3 του προβλήτα.
Η ανάδοχος εταιρεία υλοποίησε το έργο σε μικρότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο συμβατικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου λόγω του κατεπείγοντος της άρσης της διακοπής της λειτουργίας του παλαιού προβλήτα και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν από την προηγούμενη Παρασκευή 17.7.09. Ακολούθησε η πάροδος μερικών ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, για να είναι δυνατή η χρήση του προβλήτα χωρίς να προκληθούν ζημιές στο υλοποιηθέν έργο.

Οι εργασίες έγιναν βάση της εγκεκριμένης μελέτης που είχε συνταχθεί από το τεχνικό γραφείο «Α.Δ.Κ. Αρώνης - Δρέττας - Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και αφορά στο σύνολο του λιμανιού, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι αποτυπώσεις που συνέταξε ο δύτης πολιτικός μηχανικός - λιμενολόγος από την εταιρεία «Ατλαντίς Θαλάσσια Μηχανική» στην οποία το Λιμενικό Ταμείο απευθύνθηκε για τον έλεγχο της ασφάλειας του λιμανιού. Αποκαταστάθηκε πλήρως η υπάρχουσα επικίνδυνη σπηλαίωση με ενισχυμένα υλικά, καθώς και η επιφάνεια του προβλήτα, όπου τοποθετήθηκαν οι προβλεπόμενες σιδηροτροχιές ώστε να μην φθείρεται το μπετόν από τη χρήση.
Όλο το έργο υλοποιήθηκε με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες υπό την επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού κ. Γιάννη Ραγκούση από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και με την εποπτεία δύο αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την υπόδειξή του στην υπουργική απόφαση έγκρισης των εργασιών.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου για την ασφάλεια του λιμανιού της Πάρου και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του μεσούσης της θερινής περιόδου.

Το φθινόπωρο θα ακολουθήσει η εκτέλεση του υπόλοιπου μέρους της μελέτης που περιλαμβάνει την αποκατάσταση μικρότερων φθορών και τη γενικότερη προστασία του συνόλου του λιμανιού έναντι δημιουργίας νέων σπηλαιώσεων.

Βασιλική Γ. Σκαραμαγκά
oικονομολόγος - περιφερειολόγος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Πάρου - Αντιπάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: