Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Επιστολή συμπαράστασης στον Εμπορικό Σύλλογο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009
Αρ. Πρωτ.: Γ.Α. 1070
Προς
Νομάρχη Κυκλάδων κ. Δημήτριο Μπάιλα, Ερμούπολη Σύρου
Κοιν.:
- Ομοσπονδία Ε.Σ. Αττικής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου
- Ε.Σ. Πάρου - Αντιπάρου
Θέμα: Ίδρυση νέου καταστήματος λιανικής πώλησης «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» στην ΠάροΚύριε Νομάρχα,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ως φορέας εκπροσώπησης των οργανωμένων μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, αισθάνεται την ανάγκη να εκδηλώσει προς εσάς την αγωνία των συναδέλφων μας, μικρών και μεσαίων εμπόρων της Πάρου και του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού, για το ενδεχόμενο ίδρυσης και λειτουργίας νέου (τρίτου!!!) καταστήματος συγκεκριμένης αλυσίδας super market στο νησί.
Στην προμετωπίδα των θεμάτων που καθημερινά αναδεικνύει η ΕΣΕΕ προς την Πολιτεία, αλλά και των κορυφαίων επιδιώξεών της, είναι η συγκράτηση του επιχειρηματικού ιστού της περιφέρειας, ώστε να αποφευχθεί η εμπορική του αποψίλωση, που με τη σειρά της θα έχει καταλυτικές συνέπειες τόσο για το σύνολο της εγχώριας εμπορικής δραστηριότητας όσο και για την συνοχή της τοπικής κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις επιφυλάξεις που ενώπιόν σας έχουν καταθέσει, τόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου, όσο και το Επιμελητήριο Κυκλάδων σχετικά με την ίδρυση του παραπάνω καταστήματος, πολύ δε περισσότερο όταν καταγγέλλονται παραβάσεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου εκ μέρους της ως άνω εταιρείας, οι οποίες θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να ελεγχθούν πριν από τη λήψη οποιασδήποτε θετικής εκ μέρους σας απόφασης.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι -εντέλει- όταν ο νομοθέτης θέτει τα όρια, που κατά το άρθρο 10 ν. 2323/1995, όπως ισχύει, σηματοδοτούν την έναρξη της αδειοδοτικής αρμοδιότητας του Νομαρχιακού Συμβουλίου (200 τμ. για το νησί σας), αυτό δεν το κάνει τυχαία αλλά επειδή θεωρεί ότι τα λιανικά καταστήματα μεγαλύτερης έκτασης σαφώς επιβαρύνουν την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα και για το λόγο αυτό απαιτείται η άδεια της τοπικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια της συγκεκριμένης εταιρίας, η οποία στην Πάρο, ήδη εξυπηρετείται από τους υπάρχοντες δύο αδειοδοτημένους χώρους λιανικής συνολικής έκτασης 930 τμ.(2x200=930???), μόνο ως καταχρηστική μπορεί να εκληφθεί, στοχεύοντας στην μονοπώληση της αγοράς του νησιού.
Ειδικά στην νησιωτική περιοχή σας, η οποία κυριαρχείται από εποχιακά λειτουργούσες αγορές, που –ούτως ή άλλως- λειτουργούν για περιορισμένο διάστημα το πολύ 3 μηνών το χρόνο, η οποιαδήποτε αναδιανομή του ήδη περιορισμένου, λόγω διεθνούς οικονομικής κρίσης, τζίρου του εμπορίου προς όφελος μεγαλύτερων και «ξένων» προς την οικονομία του τόπου επιχειρήσεων, θα έχει, με βεβαιότητα, καταστρεπτικές συνέπειες για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, την εμπορική δραστηριότητα αλλά και τα μεγέθη της ανεργίας στην περιοχή σας.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι, το συμφέρον της περιοχής σας ταυτίζεται με τις απόψεις των επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων της και κατά συνέπεια σας καλούμε να αρνηθείτε την παροχή και τρίτης άδειας λειτουργίας χώρου λιανικής στην συγκεκριμένη εταιρία στην Πάρο.
Έχοντας την βεβαιότητα της ικανοποίησης του παραπάνω καθολικού αιτήματος, διατελούμε,
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αρμενάκης
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Τζίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: