Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Ενημέρωση για το ΕΣΠΑ

Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, σας πληροφορούμε ότι, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προσφέρει την δωρεάν δυνατότητα προ-αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου των εμπορικών επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται για την ένταξη τους στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Επικράτειας στον τομέα του Εμπορίου και Υπηρεσιών, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό και οικονομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Λέντζα και την εταιρεία του MCS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Επενδύσεων Α.Ε.
Ειδικότερα, η MCS Α.Ε, διαθέτοντας εκτενή εμπειρία σε θέματα προγραμμάτων ενίσχυσης εμπορικών ΜΜΕ, προσφέρει στα μέλη των Εμπορικών Συλλόγων, χωρίς καμία δέσμευσή τους, την προαξιολόγηση του επενδυτικού τους σχεδίου, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις πιθανότητες έγκρισής του, καθώς και οδηγίες βελτίωσης της βαθμολογίας του.
Παράλληλα, η MCS Α.Ε δύναται να αναλάβει την σύνταξη και υποβολή του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της πορείας υλοποιήσεώς του, έως την καταβολή του συνόλου της επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει ειδική συμφωνία με κάθε μέλος ξεχωριστά, και η οποία θα διέπεται από ειδικούς, ευνοϊκούς για τις επιχειρήσεις - μέλη μας, όρους.
Για την ενημέρωση σας, υπάρχουν αναρτημένα στο site του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου www.esparou.gr η συνοπτική περιγραφή του προγράμματος και το ειδικό «Έντυπο αξιολόγησης Επιχειρήσεων» και η αίτηση εγγραφής. Παρακαλούμε, όποιος ενδιαφέρεται, να το συμπληρώσει και να το αποστείλει με φαξ στον αριθμό 210 7295630 ή με e-mail: mcssa@otenet.gr για την άμεση προαξιολόγηση της πρότασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας στον συνεργάτη μας κ. Δημήτρη Λέντζα στο τηλ. 210 7295482 & 6977.36.70.29

Με ιδιαίτερη τιμή
Το Δ.Σ. του Εμπορικού
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: