Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Δ.Σ. του Δήμου για το "Λογγοβάρδειο Νοσοκομείο Πάρου"

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πάρος, 23 Ιουλίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 9243

Ταχ. Δ/νση: Πάρος
Ταχ. Κώδικας: 84400
Τηλέφωνα: 22840-23244, 21222
Fαx: 22840-22078

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση - Λήψη απόφασης για την πορεία υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή Λογγοβάρδειου Νοσοκομείου Πάρου».

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η ονομασία του υπό ανέγερση νοσοκομείου δεν είναι ορθή και νόμιμη σύμφωνα με το έγγραφο της παραχώρησης που αναγράφεται ως Πάρου- Αντιπάρου. Είναι άραγε αβλεψία ή η γνωστή υποβάθμιση της Αντιπάρου από τον Δήμο;