Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 16 Ιουλίου 2009
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατανομή μέρους των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της με Αρ. Πρωτ.: 44427 απόφασης κατανομής μέρους των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2009, ύψους δεκατριών εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.025.500€) από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Νάκο.
Η συγκεκριμένη κατανομή αφορά στην επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: