Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας...

...όταν ταξιδεύουμε με πλοίο

01/07/2009
Ο νέος νόμος 3709/2008 ρυθμίζει μια σειρά κρίσιμων θεμάτων όσον αφορά στα ταξίδια μας με πλοίο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας ώστε να ταξιδεύουμε όσο πιο ευχάριστα και άνετα γίνεται…

Τα δικαιώματα μας…
Διαφορές σχετικά με τη θέση ή τον τύπο της καμπίνας
Όταν δε μας παρασχεθεί από τον μεταφορέα η συμφωνημένη θέση/τύπος καμπίνας, έχουμε δικαίωμα:
Υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφή του διπλάσιου της αξίας του ναύλου* ή
Να ταξιδέψουμε σε θέση κατώτερη από τη συμφωνημένη, με επιστροφή του διπλάσιου της διαφοράς της αξίας
Αν ταξιδέψουμε σε ανώτερη θέση, δεν υποχρεούμαστε να αποδώσουμε τη διαφορά, εκτός εάν το έχουμε ζητήσει εμείς, οπότε καταβάλλουμε το μισό της διαφοράς
Περιπτώσεις ακύρωσης/τροποποίησης του εισιτηρίου εκ μέρους του επιβάτη

Εάν αποφασίσουμε να ματαιώσουμε το ταξίδι μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε δικαίωμα: Επιστροφής του 50% του ναύλου* συν κρατήσεις υπέρ τρίτων και ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψουμε το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου
Επιστροφής του 75% του ναύλου* συν κρατήσεις υπέρ τρίτων και ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψουμε το εισιτήριο έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου
Επιστροφής ολόκληρου του ναύλου* συν κρατήσεις υπέρ τρίτων και ΦΠΑ, εφόσον επιστρέψουμε το εισιτήριο έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου
Επιστροφής ολόκληρου του ναύλου* συν κρατήσεις υπέρ τρίτων και ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το χρόνο ειδοποίησης του μεταφορέα, όταν για λόγους ανωτέρας βίας, ιδίως για λόγους υγείας που αποδεικνύονται εγγράφως, αδυνατούμε να ταξιδέψουμε την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα
Έχουμε επίσης το δικαίωμα τροποποίησης του εισιτηρίου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι έως και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου (εάν η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, δε δικαιούμαστε επιστροφή της διαφοράς).

Προσοχή!
Δεν έχουμε δικαίωμα να ακυρώσουμε με τους παραπάνω όρους ήδη τροποποιημένο εισιτήριο στο χρονικό διάστημα 14 ημερών πριν την αρχική ημερομηνία του ταξιδιού.

Αποσκευές
Δικαιούμαστε να μεταφέρουμε χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών χωρίς ιδιαίτερο ναύλο.
Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή την απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη.

Καθυστέρηση απόπλου
Σε περίπτωση καθυστέρησης απόπλου λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή γενικότερα λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, έχουμε δικαίωμα:
Υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος ή
Να διαμείνουμε στο πλοίο όλο το διάστημα καθυστέρησης και να προωθηθούμε στον προορισμό μας με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο πλοίο και με δαπάνη του μεταφορέα
Να λάβουμε τροφή εφόσον η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των 4 ωρών ή κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο εφόσον ο αναμενόμενος χρόνος είναι η επόμενη μέρα της προγραμματισμένης ώρας και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες
Να λάβουμε το 25% ή 50% του ναύλου* εφόσον προωθηθήκαμε στον προορισμό μας με το ίδιο ή άλλο πλοίο με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ή 6 ώρες αντίστοιχα
Να λάβουμε αποζημίωση διπλάσια του ναύλου* επιβάτη καθώς και το ναύλο* οχήματος εφόσον δεν προωθηθούμε στον προορισμό μας εντός 24 ωρών.

Καθυστέρηση - διακοπή ταξιδιού - απώλεια ανταπόκρισης
Σε περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημίας κατά τη διάρκεια του πλου ή λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, έχουμε δικαίωμα:
Υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφή του ναύλου* επιβάτη οχήματος για το υπολειπόμενο τμήμα διαδρομής ή
Να συνεχίσουμε το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερημένης αύξησης στον προορισμό μας πέραν των 3 ή 6 ωρών, την επιστροφή του 25% ή 50% του ναύλου* αντίστοιχα

Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού σε ενδιάμεσο λιμάνι έχουμε δικαίωμα:
Να συνεχίσουμε το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερημένης αύξησης στον προορισμό μας πέραν των 3 ή 6 ωρών, την επιστροφή του 25% ή 50% του ναύλου* αντίστοιχα
Αν δεν ασκήσουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης, να λάβουμε τροφή και κατάλυμα στην περίπτωση που ο αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα και μεσολαβούν 6 ώρες και
Να λάβουμε αποζημίωση διπλάσια του ναύλου* επιβάτη
Σε περίπτωση που λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρίας χάσουμε το πλοίο ανταπόκρισης και δεν μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, έχουμε δικαίωμα:
Να προωθηθούμε στον προορισμό μας με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα
Να λάβουμε τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης, εάν πρόκειται να αναχωρήσουμε την επόμενη ημέρα μεσολαβούν 6 ώρες

Απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε δικαίωμα:
Να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας σχετικά με την ημερομηνία του ταξιδιού
Να διαμείνουμε στο πλοίο εφόσον οι συνθήκες σύμφωνα με την κρίση του πλοιάρχου το επιτρέπουν
Να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση και να μας επιστραφεί ο αναλογών ναύλος*

Ακύρωση ταξιδιού
Αν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα του μεταφορέα, έχουμε δικαίωμα:
Πλήρους αποζημίωσης, εκτός εάν ενημερωθούμε από το μεταφορέα 1 εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου ή ενημερωθούμε 12 ώρες πριν και προωθηθούμε στον προορισμό μας με άλλο μέσο εντός 12 ωρών
Αν το ταξίδι ακυρωθεί λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, έχουμε δικαίωμα:
Είτε να συμφωνήσουμε να προωθηθούμε στον προορισμό μας εντός 24 ωρών είτε να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση
Να λάβουμε τροφή και κατάλυμα εφόσον δεν πραγματοποιηθούν τα παραπάνω
Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου* σε περίπτωση που δεν προωθηθούμε στον προορισμό μας εντός 24 ωρών με υπαιτιότητα του μεταφορέα

Άρνηση επιβίβασης
Σε περίπτωση που ο μεταφορέας υποχρεωθεί να αρνηθεί τη μεταβίβαση ορισμένων επιβατών και ο αριθμός επιβατών που διατίθεται να μην επιβιβαστεί εθελοντικά δεν επαρκεί για να ταξιδέψει το πλοίο με ασφάλεια, οι επιβάτες που δεν τους επιτράπηκε η επιβίβαση έχουν δικαίωμα:
Χρηματικής αποζημίωσης τριπλάσιας της αξίας του ναύλου* ή
Τη μεταφορά του στον προορισμό του, την παροχή τροφής και καταλύματος και ως αποζημίωση την αξία του ναύλου*

Άτομα με ειδικές ανάγκες
Άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω δικαιούνται έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις. Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στα αναπηρικά ΙΧΕ οχήματα καθώς και στους συνοδούς όσων πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down.
Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται να μεταφέρουν δωρεάν κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων μας, την ικανοποίηση των απαιτήσεών μας και τις καταγγελίες μας καθώς και σχετικά με άλλες διατάξεις του ισχύοντος νόμου, απευθυνόμαστε στις:
Κατά τόπους Λιμενικές Αρχές
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: τηλ. 1520, e-mail info@efpolis.gr
Συνήγορο του Καταναλωτή: τηλ. 210-6460814, 210-6460284, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
ΕΚΠΟΙΖΩ: τηλ. 210 330 44 44, e-mail : info@ekpizo.gr

Οι υποχρεώσεις μας…
Εκτός όμως από δικαιώματα, οι επιβάτες έχουμε και υποχρεώσεις. Χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι, μεταξύ άλλων, πρέπει: να προσερχόμαστε στο πλοίο μισή ώρα πριν την ώρα απόπλου και αν έχουμε αυτοκίνητο μία ώρα, να τοποθετούμε ογκώδη αντικείμενα σε ειδικούς χώρους και να μην τοποθετούμε τις αποσκευές μας σε καθίσματα ή θέσεις επιβατών, να ελέγχουμε πάντα κατά την έκδοσή του το εισιτήριο και να μην το παραλαμβάνουμε σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στοιχείων

Τι ισχύει στις καντίνες των πλοίων
Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία στους οποίους θα αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προς πώληση είδη και οι τιμές τους
Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει απόδειξη ταμειακής μηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόμενες τιμές με τις τιμές των τιμοκαταλόγων
Προσοχή τα παρακάτω είδη είναι σε διατίμηση. Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν στην καντίνα κάθε πλοίου. Ο καταναλωτής να επιμένει να λαμβάνει τα προϊόντα αυτά στις τιμές της διατίμησης:
Εμφιαλωμένο νερό 500ml έως 0.50 €
Εμφιαλωμένο νερό 750ml έως 0.70 €
Τοστ με ζαμπόν + τυρί έως 1.80 €
Τοστ με τυρί έως 1.60 €
Σάντουιτς με ζαμπόν + τυρί έως 1.70 €
Σάντουιτς με τυρί έως 1.50 €
Ελληνικός καφές (μονός) έως 1.60 €
Καφές φίλτρου γαλλικός (μονός) έως 1.60 €
Καφές εσπρέσσο (μονός) έως 1.70 €
Καφές στιγμιαίος (νες καφέ, φραπέ) έως 1.60 €
Τσάϊ σε ρόφημα έως 1.60 €


Οι παραπάνω τιμές είναι τελικές. Ισχύουν μόνο γι’ αυτούς που σερβίρονται όρθιοι στο κυλικείο και όχι για όσους κάθονται και δίνουν παραγγελία σε σερβιτόρο.
Η τιμή του καφέ δεν διαφέρει με την προσθήκη γάλα.

Προσέχουμε για να έχουμε
καλές διακοπές
* Σημείωση: στο ναύλο περιλαμβάνεται το χρηματικό ποσό που αναγράφεται
στο εισιτήριο χωρίς τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: