Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΘΗΡΑ, ΙΟ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ, ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 18 Αυγούστου 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΘΗΡΑΣ (ΙΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ, ΣΙΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΗ)»

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοινώνει την έγκριση από τις Δασικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του σχεδίου: «Εμπλουτισμός Βιοτόπων της νήσου Θήρας και των νησιών ευθύνης του Κ.Σ. Θήρας (Ίος, Φολέγανδρος, Σίκινος και Ανάφη), με απελευθέρωση χιλίων διακοσίων (1200) ατόμων νησιωτικής πέρδικας (Alectoris chukar) από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θήρας».
Ο εμπλουτισμός των βιοτόπων με την απελευθέρωση ατόμων νησιωτικής πέρδικας από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θήρας, όπως προτείνεται από την σχετική έκθεση εμπλουτισμού βιοτόπων στην νήσο Θήρα, θα γίνει στις παρακάτω τοποθεσίες:
1. Δήμος Θήρας, στις θέσεις Φάρος Ακρωτηρίου, Ορυχεία Φηρών, Άγ. Μάρκος Ημεροβίγλι και Κόκκινο Βουνό Οίας
2. Δήμος Ιητών, στις θέσεις Ψάθα και Πύργος
3. Κοινότητα Φολεγάνδρου, στις θέσεις Πετούσι και Καταλύματα
4. Κοινότητα Σίκινου, στο Όρος Τρούλος
5. Κοινότητα Ανάφης, στον ορεινό όγκο πάνω από το Δ.Δ. Ανάφης.

Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται η διάθεση από τα Κρατικά Εκτροφεία Θηραμάτων χιλίων διακοσίων (1200) ατόμων νησιωτικής πέρδικας προς τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θήρας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Να έχει εξασφαλιστεί, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο περί εμπλουτισμού βιοτόπων με θηράματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος των ατόμων της νησιωτικής πέρδικας που πρόκειται να απελευθερωθούν.
2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διακίνησης θηραμάτων.
3. Να έχει συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης των ατόμων πέρδικας ανά προτεινόμενη θέση.

Οι δαπάνες υλοποίησης το σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων της νήσου Θήρας και των νησιών ευθύνης του Κ.Σ. Θήρας (Ίος, Φολέγανδρος, Σίκινος και Ανάφης) θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Θήρας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από την Δ/νση Δασών Κυκλάδων, προϋπολογισμό του Κυνηγετικού Συλλόγου Θήρας (τρέχοντος έτους ή επομένου έτους, αναλόγως της περιόδου απελευθέρωσης τους).

Δεν υπάρχουν σχόλια: