Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Πάρου

Δήμος Πάρου
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος, 17 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 11617

Ταχ. Δ/νση : Πάρος
Ταχ. Κώδικας : 84400
Τηλέφωνα : 22840-23244, 21222
Fαx : 22840-22078


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 24η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασιών προκήρυξης και πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη επιδοτούμενων θέσεων μερικής απασχόλησης.
Θέμα 2ο: Αποδοχή χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τους Κ.Α.Π. για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος πολίτη για οριοθέτηση οικοπέδου στο Δ.Δ. Μάρπησσας.
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων Ατλάντικ στον περιφερειακό Παροικίας.
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για τη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης αντιπυρικής ζώνης για την προστασία του αλσυλλίου Αγίου Αντωνίου Δ.Δ. Μάρπησσας.
Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση παραγωγής βιολογικών λιπασμάτων στη θέση «Μεσάδα» Δ.Δ. Μάρπησσας.
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2009.
Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Θέμα 9ο: Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών με πρόστιμα και προσαυξήσεις όσων δεν ήταν συνεπείς στην καταβολή των δόσεων οφειλών τους με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3649/2008.
Θέμα 10ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 Νομικού Προσώπου Μουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας «Ν. Περαντινός».
Θέμα 11ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 Νομικού Προσώπου Κοινοτικού Γυμναστηρίου Μάρπησσας.
Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων Δήμου Πάρου.
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου.
Θέμα 14ο: Καθορισμός θέσεων περιπτέρων στην Παροικία και τη Νάουσα.
Θέμα 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Πάρου».
Θέμα 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αργολιθοδομών για την αντιστήριξη δρόμων Δ.Δ. Μάρπησσας».
Θέμα 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση σκαλοπατιών μετά από κατολίσθηση στη θέση Άη Γιάννη Καλυβίτη».
Θέμα 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου στη θέση Καλάμι».
Θέμα 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αργολιθοδομών για την αντιστήριξη δρόμων Παροικίας».
Θέμα 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Μαρμάρων».
Θέμα 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου (αποπεράτωση)».
Θέμα 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αργολιθοδομών για την αντιστήριξη δρόμων Προδρόμου».

Ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντώνιος Αρκάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: