Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Αύριο ο ορισμός του νέου προέδρου στο Λιμενικό Ταμείο

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος, 4 Σεπτεμβρίου
2009 Αριθμ. Πρωτ.: 11022
Ταχ. Δ/νση: Πάρος ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. Πάρου
Ταχ. Κώδικας: 84400
Τηλέφωνα: 22840-23244, 21222
Fαx: 22840-22078


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου και ορισμός νέου Προέδρου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου.
Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος πολιτών Δ.Δ. Αρχιλόχου σχετικά με αυθαίρετη παρέμβαση πολίτη σε τσιμεντένιο δρόμο του Προδρόμου.
Θέμα 3ο: Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 224/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την αποδοχή των εργασιών στην περιοχή του δημοτικού αναψυκτηρίου της παραλίας του Καθολικού της Νάουσας απ΄ τους φίλους του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου «Άη Γιάννης Δέτης»
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε ημερίδα την 3/10/2009 στην Πάρο με θέμα «Τοπικά Προϊόντα και γαστρονομία της Πάρου».
Θέμα 5ο: Αίτημα Σκλαβουνου Ιωάννη για τομή δρόμου στα Κακάπετρα του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Αντώνιος Αρκάς
Η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
θα μεταδοθεί απ' ευθείας από τον ΗΧΩ FM 102,1

Δεν υπάρχουν σχόλια: