Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

• ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη 29/05/2009
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
• ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ανακοινώνει ότι , σήμερα 29/06/2009 συνεδρίασε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Νέων Γεωργών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , και ολοκληρώνοντας τις εργασίες της, ενέταξε τους πρώτους (4) τέσσερις νέους γεωργούς στην κατηγορία των εν δυνάμει δικαιούχων στο πρόγραμμα .
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και ειδικότερα του μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Οι πρώτοι νέοι γεωργοί της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα λάβουν την εγκριτική τους απόφαση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά την δημοσιοποίηση των πορισμάτων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής .

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι :
Οι πιστώσεις που κατανεμήθηκαν για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2009 (πρώτη περίοδο εφαρμογής) είναι 1.300.000€ ΕΥΡΩ. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Μέτρο και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα .

Η περίοδος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας έχει οριστεί από 16/02/2009 έως και 31/12/2009.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης θα πρέπει να παραλάβουν τα έντυπα συμμετοχής καθώς και τα ζητούμενα δικαιολογητικά από : την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α., την Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Π.Ν.Α , την Ενδιάμεσή Διαχειριστική Αρχή της Π.Ν.Α. και την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τους δικτυακούς τόπους : www.minagric.gr & www.notioaigaio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: