Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Το Βελέντζειο Ίδρυμα αποδέχθηκε τα 150.000 ευρώ, το υγειονομικό αεροσκάφος πετάει και πάλι

Το Βελέντζειο Ίδρυμα αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υγειονομικό Αεροπλάνο έχει αρχίσει να πετάει και πάλι.
Το Δ.Σ. του Βελεντζείου Ιδρύματος συνεδρίασε, μετά από πολύ καιρό, και αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την χρηματοδότηση των 150.000 ευρώ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από απόφαση του υπουργού κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τα λειτουργικά έξοδα του Υγειονομικού Αεροσκάφους. Αναμένεται απάντηση που θα διευκρινίζει, αν το Βελέντζειο μπορεί να πληρώσει εκτός από τα λειτουργικά έξοδα και τα πάγια έξοδα -εύλογο είναι να υποθέσει κανείς, ότι όταν το Υπουργείο Υγείας χρηματοδοτεί το Βελέντζειο με 150.000 ευρώ για να πετάει το Υγειονομικό Αεροσκάφος συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα έξοδα που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πτήση του, άρα και τα πάγια έξοδα.
Θυμίζουμε ότι το Βελέντζειο ίδρυμα έχει αναλάβει να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του Υγειονομικού Αεροσκάφους, ενώ ο Δήμος Πάρου τα πάγια έξοδα (ασφάλειες, αμοιβή πιλότων, κ.λπ.).
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Πάρου δεν μπορεί να προβλέψει στον προϋπολογισμό του κωδικό για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του Υγειονομικού Αεροσκάφους, γι’ αυτό και έχει δρομολογήσει τη σύσταση Οργανισμού Υγείας για να μπορεί μέσω αυτού να πληρώνει τα πάγια έξοδα για το Υγειονομικό Αεροσκάφος.
Να διευκρινίσουμε, επίσης, ότι ο Δήμος Πάρου έχει προσφέρει για τα πάγια έξοδα του Υγειονομικού Αεροσκάφους τα χρήματα (περίπου 110.000 ευρώ) που είχε συγκεντρώσει από τις δωρεές και τη συναυλία που έκανε γι’ αυτό το σκοπό και επομένως ενδέχεται με το ποσό αυτό να υπερκαλύπτει τις μέχρι τώρα υποχρεώσεις του για την κάλυψη των πάγιων εξόδων.
Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι το Υγειονομικό Αεροσκάφος, μετά την πραγματοποιθείσα ήδη απαραίτητη συντήρησή του, έχει ξεκινήσει και πάλι να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα των αεροδιακομιδών ασθενών.

Χρηματοδότηση του Κέντρου Υγείας
Η Διοικούσα του Βελεντζείου αποφάσισε να «προκαταβάλει» ένα τμήμα της ετήσιας χρηματοδότησης προς το Κέντρο Υγείας (περίπου 20.000 ευρώ) και στη συνέχεια, όταν η Διοικούσα του Κέντρου Υγείας υποβάλει συγκεκριμένο και αναλυτικό το αίτημα προς το Βελέντζειο Ίδρυμα, να δώσει και την υπόλοιπη χρηματοδότηση μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ που έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του.

Η «Κλινική»
Όσο για τα περιουσιακά στοιχεία του Βελεντζείου Ιδρύματος, εκείνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η πορεία τους κρίνεται ικανοποιητική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ακίνητο το οποίο ενοικιάζεται και χρησιμοποιείται ως κλινική. Το ακίνητο έχει ανακαινισθεί από τα «νέο» μισθωτή και από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει ένα σύγχρονο κτήριο. Αυτή η ανακαίνιση, όπως γίνεται αντιληπτό, ανεβάζει την αγοραία αξία του ακίνητου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ένα άλλο που πρέπει να τονιστεί είναι οι «διευκολύνσεις» που προσφέρει η διεύθυνση της κλινικής στους Παριανούς. Περισσότερα για αυτές τις διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα ανακοινώσει η Διοικούσα του Βελεντζείου Ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: