Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 5 Ιουνίου 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• Κοινή δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή και την επερχόμενη λειψυδρία .

• Μετά από σχετικό αίτημα του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού κ Παπαδόπουλου το οποίο έτυχε άμεσης και θετικής ανταπόκρισης από τον Γενικό Γραμματέα κ Χαράλαμπο Κόκκινο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε ενεργά σε εκδήλωση με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κος Κόκκινος, στα πλαίσια της ευρύτερης εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών που υλοποιεί η Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις συνεργασίες που αναπτύσσει με την Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Δνση του Νομού Δωδεκανήσου, απέστειλε τον Περιβαλλοντολόγο και Επιστημονικό Σύμβουλο κ Πεταλά Σάββα στο 1ο Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού όπου πραγματοποίησε ομιλία στους μαθητές της 5ης Τάξης.
Τα περιβαλλοντικά θέματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά από τον Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφορούσαν:
• Στις επιστημονικές αποδείξεις (άνοδος μέσης θερμοκρασίας, λιώσιμο των πάγων, ακραία καιρικά φαινόμενα) που τεκμηριώνουν την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε παγκόσμιο αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο.
• Στη συνειδητοποίηση από τους μαθητές, με χρήση παιδαγωγικών παραδειγμάτων και μεθόδων ότι εξοικονομώντας ενέργεια έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεων τους.
• Στην καλλιέργεια της αντίληψης ότι η προστασία του περιβάλλοντος από την κοινωνία προϋποθέτει συμμέτοχη σε περιβαλλοντικές δράση και υιοθέτηση περιβαλλοντικών προτύπων σε ατομικό επίπεδο.
• Στην ανάγκη προετοιμασίας των κοινωνιών μας, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες κλιματολογικές συνθήκες που θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο ύδατος.
• Στην δυνατότητα που έχουν τα παιδιά να συνεισφέρουν στον περιορισμό της οικιακής κατανάλωσης υιοθετώντας απλούς καθημερινούς τρόπους εξοικονόμησης νερού στο σπίτι και στον κήπο.

Σχολιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού ο Γενικός Γραμματέας κ Κόκκινος δήλωσε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδιώκει την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για ζητήματα που άπτονται καθημερινών πρακτικών και καταναλωτικών συνηθειών, υλοποιώντας μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης με κεντρικά θέματα την λειψυδρία, την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό έχουν παραχθεί νέα ενημερωτικά έντυπα και αφίσες με αντίστοιχο περιεχόμενο τις οποίες και θα αποστείλουμε σε σχολεία και των δύο νομών όπως άλλωστε έχουμε πράξει και στην προηγούμενη σχολική περίοδο.
Η εκδήλωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού όπως και ανάλογη πρωτοβουλία που υλοποιήσαμε πρόσφατα σε σχολεία της Αμοργού στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών μας, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον υιοθετώντας τεχνολογίες αλλά και πρότυπα φιλικότερα για το περιβάλλον.
Παράλληλα, όλοι μας οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την υποχρέωση μας απέναντι στις επόμενες γενεές συστρατευόμενοι στην επίτευξη βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης προκειμένου να παραδώσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά ένα βιώσιμο πλανήτη.
Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να συμβάλουμε όπως κάναμε και κατά το παρελθόν στην ορθολογική διαχείριση των τοπικών φυσικών πόρων αλλά και στην υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού περιεχομένου (Χ.Υ.Τ.Α., φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αναδασώσεις, αντιδιαβρωτικά έργα ορεινής υδρονομείας στα καμένα δάση της Ρόδου) διότι αποτελούν προϋπόθεση για την βιώσιμη και συνεχή τοπική ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν το χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές διασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 212,8 εκ Ευρώ συνολικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ αλλά και πρόσθετους πόρους ύψους 250 εκ ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανταγωνιστικότητας οι οποίοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους Ο.Τ.Α. να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές στον τομέα του περιβάλλοντος.»
Τέλος επισημάνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας κ Κόκκινος έγινε αποδέκτης ευχαριστήριας επιστολής από τον Δ/ντη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού για την συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: