Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών και μαθητών στο Δήμο Αμοργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 5 Ιουνίου 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• Επιτυχημένη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση πολιτών και μαθητών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων.

• Μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Αμοργού κ Νικολάου Φωστιέρη το οποίο έτυχε άμεσης και θετικής ανταπόκρισης από τον Γενικό Γραμματέα κ Χαράλαμπο Κόκκινο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέστειλε στην Αμοργό, το διάστημα 26 έως και 28 Μαϊου, εξειδικευμένο επιστημονικά υπάλληλο σε θέματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Γραμματέας κος Κόκκινος, επιβεβαιώνοντας το
θεσμικό και καθοδηγητικό ρόλο της ρόλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που μεταξύ άλλων είναι και η έμπρακτη υποστήριξη των ΟΤΑ, προέβη στον ορισμό του Περιβαλλοντολόγου κ Συνοδινού, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στις τριήμερες εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της Αμοργού σε θέματα που αφορούσαν τόσο στην διάθεση των Στερεών Αποβλήτων στο Χ.Υ.Τ.Α της Νήσου όσο και στην Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) τους.
Ειδικότερα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τις 26-28 Μαΐου, υλοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις τις οποίες παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή οι κάτοικοι του νησιού αλλά κυρίως μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφορούσαν:
• Τις επιπτώσεις από τη διάθεση αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) αλλά και τα οφέλη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από την αποκατάσταση τους.
• Τις εργασίες αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Αμοργού, οι οποίες επισημαίνεται ότι χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Π.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου και ανήλθαν σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000) €,
• Την κατασκευή και λειτουργία ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), η οποία χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Συνοχής με το ποσό του ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ.
• Τη σημασία της ανακύκλωσης για την μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α. γεγονός που επιμηκύνει το χρόνο ζωής του έργου,
• Την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος της ανακύκλωσης που έχει οργανωθεί από το Δήμο Αμοργού και
• Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της ανακύκλωσης τόσο για την προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος της Αμοργού όσο και για τον περιορισμό των εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Σε δηλώσεις σε τοπικά Μ.Μ.Ε. ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου κ Κόκκινος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη προσπάθεια του Δήμου Αμοργού να αντιμετωπίσει συνολικά και ολοκληρωμένα τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στη νήσο.
Επιπρόσθετα, ο κ Κόκκινος συνεχάρη την Δημοτική Αρχή διότι διασφάλισε τους όρους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση των αποβλήτων της νήσου, αφενός γιατί κατασκεύασε το ΧΥΤΑ Αμοργού αποκαθιστώντας παράλληλα το Χ.Α.Δ.Α αλλά και γιατί οργανώνει και λειτουργεί εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων με την ανακύκλωση διάφορων υλικών.
Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο Γενικός Γραμματέας κος Κόκκινος, αναφέρθηκε στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο χαρακτήρισε βασικό εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων και προέτρεψε τους Ο.Τ.Α. να συστρατευτούν με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να επιτευχθεί ο Στόχος της, βιώσιμης οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά αποδεκτής ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
Τέλος ο κ Κόκκινος υπογράμμισε ότι τόσο η χρηματοδότηση των 212,8 εκ Ευρώ συνολικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ όσο και οι πόροι ύψους 250 εκ ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανταγωνιστικότητας αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους Ο.Τ.Α. να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές στον τομέα του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: