Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
κου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τριάντα επτά χρόνια μετά την καθιέρωση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών της 5ης Ιουνίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι οι Κλιματικές Αλλαγές και οι επιπτώσεις που τις συνοδεύουν επιβάλουν σε όλη την ανθρωπότητα να ανταποκριθεί στην ανάγκη περιβαλλοντικής δράσης και αφύπνισης.
Ειδικότερα φέτος μόλις έξι μήνες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι πολίτες όλων των κρατών της γης καλούνται να αδράξουν την ευκαιρία και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων υιοθετώντας τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου.
Για το λόγο αυτό η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζοντας ότι η Κλιματική Αλλαγή εξελίσσεται στο σημαντικότερο πρόβλημα της ανθρωπότητας, επέλεξε ως θέμα του φετινού εορτασμού την φράση: «Ο πλανήτης σας έχει ανάγκη-Ενωθείτε για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος» υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι πέρα από την συμβολή όλων των εθνών επιβάλλεται και η ανάληψη από κάθε ένα άνθρωπο ξεχωριστά των ατομικών ευθυνών του.
Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής εκδηλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα και κατά συνέπεια πρέπει να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο, όπου εξαιτίας της νησιωτικότητας και της τουριστικής ανάπτυξης αναμένεται να αφορούν κύρια την διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, την αύξηση των ενεργειακών αναγκών, τις χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη, την προστασία των δασικών εκτάσεων κ.α.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές και τις ανθρώπινες παραγωγικές δραστηριότητες, καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες υλοποιώντας σημαντικά έργα και στοχευμένες παρεμβάσεις επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ορισμένα από τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της χρηματοδότησης από ανάλογα προγράμματα όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) Νοτίου Αιγαίου, το Ταμείο Συνοχής, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠ.ΠΕΡ), το πρόγραμμα Θησέας είναι επιγραμματικά:

• 97 Έργα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται λιμνοδεξαμενές κατακράτησης νερού, υδρομαστευτικά έργα εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφόρου, φράγματα, δημοτικές γεωτρήσεις ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης νερού αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης με μεγάλες απώλειες
• 49 Έργα Διαχείρισης Αποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού 51 εκατομμυρίων ευρώ όπως κατασκευές Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.), αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α), προμήθεια απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α, απορριμματοφόρων οχημάτων κ.τ.λ.
• 46 Έργα Προστασίας και Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται έργα ορεινής υδρονομείας στις πυρόπληκτες περιοχές της Ρόδου, αντιπυρική προστασία, αναδασώσεις, συντήρηση δασικών οδών, περίφραξη ευαίσθητων περιοχών, έργα διαχείρισης βιοτόπων, προμήθεια οχημάτων με πρόσφατο παράδειγμα την πρόσφατη προμήθεια 8 τζιπ 4Χ4 με ρυμουλκούμενο αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην έκτακτη χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους που εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2007-08 για τους Ο.Τ.Α. των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου με το συνολικό ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις αντιμετώπισης της λειψυδρίας
Επιπλέον, άξιο μνείας είναι ότι η Π.Ν.Α. εφαρμόζει στην πράξη την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την «Πλωτή αυτόνομη οικολογική και αποδοτική μονάδα αφαλάτωσης», η οποία ονομάστηκε «Υδριάδα» και χρησιμοποιεί τόσο την Αιολική όσο και την Ηλιακή Ενέργεια. Για την συμμετοχή στην δημιουργία της «Υδριάδας», η Π.Ν.Α. βραβεύτηκε τόσο από την Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ Danuta Hubner αλλά και από την Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Αντίστοιχα για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει διασφαλίσει τους πόρους που θα απαιτηθούν μελλοντικά για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων με την δέσμευση 172 εκ. € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της νέας προγραμματικής περιόδου και 41 εκ € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Νοτίου Αιγαίου.
Σε ότι αφορά την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για ζητήματα που άπτονται καθημερινών πρακτικών και καταναλωτικών συνηθειών, η Π.Ν.Α υλοποιεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών με κεντρικά θέματα την λειψυδρία, την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό έχουν παραχθεί νέα ενημερωτικά έντυπα και αφίσες με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Κλείνοντας θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους πολίτες, ότι μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ήταν, είναι και θα παραμείνει η προστασία του Περιβάλλοντος, καθόσον επιδιώκουμε την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη σεβόμενοι το μέλλον των επόμενων γενεών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: