Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Για τα πρωτάκια και τα νήπια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΠΑΡΟΣ, 12/06/2009
Αριθμ. Πρωτ. : 960

Αριθ.Πρωτ.: 1471

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. E. και Δ. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π. Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
6ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π. Ε.
Α. Φ. Μ. : 090385057
ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.
84400 Παροικία, Πάρος
Τηλ. : 22840-28528, Fax : 22840-24023,
e-mail :
mail@6grpe.kyk.sch.gr
Πληροφορίες : Ρούσσου Φωτεινή

ΘΕΜΑ : Εγγραφές Μαθητών

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί γονείς μαθητών της Α’ τάξης Δημοτικού και νηπίων για το νηπιαγωγείο, να μην προσέρχονται να εγγράψουν τα παιδιά τους από 01 έως 15 Ιουνίου στις κατά τόπους σχολικές μονάδες, θέλουμε να επισημάνουμε:
1. το φαινόμενο δημιουργεί αδυναμία προγραμματισμού στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και πολλές φορές αδυναμία στον έγκαιρο διορισμό εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών, π. χ. δεν είναι λογικό σε νηπιαγωγείο όπου γνωρίζουμε ότι περίπου 10 νήπια θα εγγραφούν μέχρι σήμερα να έχουν εγγραφεί μόνο 2!
2. δημιουργείται πρόβλημα με την υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, διότι τα ποσά που δίνει το Υπουργείο Παιδείας βασίζονται στις εγγραφές του Ιουνίου.
3. βάσει του νόμου η πλημμελής άσκηση της υποχρέωσης εγγραφής στο σχολείο (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) από τους γονείς τους τιμωρείται. Υπάρχουν ποινικές κυρώσεις που θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να ενεργοποιήσουμε σε περίπτωση συνέχισης του φαινόμενου από ορισμένους.

Ο Προϊστάμενος
του 6ου Γραφείου Π.Ε. Κυκλάδων
Μαρινάκης Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια: