Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Το Λιμεναρχείο ενημερώνει για τη διακοπή λειτουργίας του κεντρικού προβλήτα

Δελτίο τύπου της Λιμενικής Αρχής Πάρου

9 Ιουνίου 2009

«Η Λιμενική Αρχή Πάρου, για την πληρέστερη και αντικειμενική πληροφόρησης των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών, για το θέμα της διακοπής λειτουργίας του παλαιού προβλήτα, αλλά και για την διάψευση κάθε δόλιας και κατευθυνόμενης παραπληροφόρησης από ορισμένους κύκλους με προφανή σκοπιμότητα, παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποδεικνύονται από την επίσημη αλληλογραφία των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.

1. Το έτος 2006 υπήρξαν παράπονα προφορικά, αλλά και εγγράφως από πλοιάρχους των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα μας, ότι στη θέση 6, 7, και 8 του νέου λιμένα, υπάρχει πρόβλημα στην πρόσδεση τους εξαιτίας της μείωσης του βάθους στο συγκεκριμένο σημείο.
Μετά από συνεννόηση με τον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ανατέθηκε σε ιδιώτη δύτη να ερευνήσει το βυθό και να μας γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα.
Πράγματι την 10/04/2006 διενεργήθηκε έλεγχος από δύτη, ο οποίος διαπίστωσε τη δημιουργία υφάλου από άμμο στο συγκεκριμένο σημείο, μήκους 25 μέτρων και ύψους 3 μέτρων και σε απόσταση 16 μέτρων από την προβλήτα (θέση 7-8).
Επίσης διαπίστωσε σπηλαιώσεις στην παλαιά προβλήτα συγκεκριμένων διαστάσεων, καθώς και άνοιγμα των αρμών μεταξύ των μπλοκιών. Ο δύτης κατέθεσε έκθεση στην υπηρεσία μας και φωτογραφικό υλικό. Ο ύφαλος βέβαια αφαιρέθηκε μετά από ενέργειες του Δ.Λ.Τ.

2. Η υπηρεσία μας με το αριθμ.3413.3/01/06/18-5-2006 έγγραφο της ενημέρωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Δήμο Πάρου (γραφείο Δημάρχου) και την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, με την επισήμανση «να ενεργήσετε άμεσα και αποτελεσματικά για την επισκευήσυντήρηση της κεντρικής προβλήτας… και σε αντίθετη περίπτωση να πραγματοποιηθεί έλεγχος ασφαλείας της προβλήτας από εξειδικευμένο συνεργείο και να πιστοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία του».

3. Η αρμόδια Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ είχε αναθέσει το 2006 σε ιδιωτική εταιρεία να ερευνήσει τα κεντρικά λιμάνια της χώρας και να εκπονηθεί μελέτη, δαπάνη του ΥΕΝ για την επισκευή τους, εάν απαιτείτο.

4. Αξιοσημείωτο είναι, ότι από όλα τα λιμάνια που ελέχθησαν ανά την Ελλάδα, εδόθη εξαιρετική προτεραιότητα για το Λιμάνι της Πάρου, εξαιτίας της επικινδυνότητας και στο 8222.03/28/06/31-5-2006 έγγραφο του ΥΕΝ, αναφέρεται ότι «Ο Λιμένας Παροικίας Πάρου βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση και γι’ αυτό το λόγο, εν αναμονή της οριστικής μελέτης, αποστέλλονται στο Λιμενικό Ταμείο: τεχνική έκθεση Β’ φάσης επιθεώρησης και σχέδια για ενημέρωση».

5. Η υπηρεσία μας για δεύτερη φορά με το αριθμ. 3413.3/01/07/26-2-07 έγγραφό της, επανέρχεται προς το Λιμενικό Ταμείο και τον Δήμο, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα άμεσων επισκευών και ενημερώνει ότι εάν αυτές δεν γίνουν θα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία του λιμένα.

6. Το Υ.Ε.Ν. με το 8222.03/14/07/25.4.2007 έγγραφό του προς το Λιμενικό Ταμείο ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη και ότι απεστάλη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου.

7. Από το 2007 που παρελήφθη η μελέτη έως και τον Μάιο του 2009, ουδεμία πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε παρά τις συνεχείς οχλήσεις και παροτρύνσεις της Λιμενικής Αρχής για την αποκατάσταση του προβλήματος του Λιμένα.

8. Τον Μάιο του 2009 η Λιμενική Αρχή απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και ζήτησε τον ορισμό δικαστικού πραγματογνώμονα για να διαπιστωθεί η κατάσταση του λιμένα, διότι σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία είχε στην διάθεσή της από δύτες, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σε άκρως επικίνδυνο βαθμό.

9. Την 11/5/2009 έως και την 25/5/2009 διενεργήθηκε λεπτομερής πραγματογνωμοσύνη από δικαστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος παρέδωσε την έκθεσή του στην Λιμενική Αρχή την 01/06/2009, αναφέροντας χαρακτηριστικά «η εν λόγω σπηλαίωση έχει μειώσει τον συντελεστή ασφάλειας σε βαθμό που θεωρείται επικίνδυνη για τη χρήση του λιμένα… Και ότι εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο… απρόβλεπτων διαστάσεων», καθώς και άλλα στοιχεία.

10. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μετά την παραπάνω εξέλιξη, ανέθεσε την 27/5/2009 σε ιδιωτική εταιρεία εξειδικευμένη στο αντικείμενο, την επιθεώρηση του Λιμένος. Η έκθεση της εταιρείας, απεστάλη στην Λιμενική Αρχή την 02-06-2009 και αναφέρει «Η κατάσταση θεωρείται ότι προκαλεί εξαιρετικά σημαντικούς κινδύνους για την ευστάθεια του κρυπιδότοιχου, καθώς η διαρκής καταπόνησή του μπορεί να επιφέρει τη συνολική του αστοχία, με ανατροπή και κατάρρευση. Προτείνεται η διακοπή χρήσης του προβλήτα από προσεγγίζοντα πλοία και η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων», καθώς και άλλα στοιχεία.

11. Μετά την παραλαβή των δύο πλέον επίσημων εκθέσεων, οι οποίες συμπίπτουν επ’ ακριβώς στα συμπεράσματά τους, η Λιμενική Αρχή εξέδωσε απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας της παλαιάς προβλήτας έως ότου αποκατασταθούν οι σπηλαιώσεις και καταστεί ασφαλής. Γνώμονας της απόφασής μας αυτής είναι η διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών και η ασφάλεια των πλοίων.

12. Μετά την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας, γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να προωθηθεί η μελέτη για να δημοπρατηθεί το έργο.

13. Η Λιμενική Αρχή πρότεινε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μία λύση προσωρινού χαρακτήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα πλοία την θερινή περίοδο, η οποία εξετάζεται από τη μελετητική εταιρεία και αναμένουμε την άποψή της.

14. Πιστεύουμε ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι για αυτήν την ολιγωρία των τριών (3) ετών, θέμα το οποίο ερευνάται σε προανακριτικό στάδιο, αλλά ώρα να προσπαθήσουμε να δώσουμε τη συντομότερη και ασφαλέστερη λύση για την επαναλειτουργία μέρους τουλάχιστον της παλαιάς προβλήτας.

15. Κάθε άλλη άποψη, που αφορά το λιμάνι και δεν βασίζεται σε έγγραφα, εκθέσεις και πραγματογνώμονες, θεωρούμε ότι είναι αυθαίρετη υποβολιμαία και κατευθυνόμενη από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, που δεν πρέπει να έχουν θέση όταν πρόκειται για ζωές ανθρώπων, ασφάλεια πλοίων και δυσφήμιση του νησιού από τυχόν ατυχήματα.

16. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: