Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

"Ευελπισθούμε στην ορθή κρίση σας..."

Εμπορικός Σύλλογος
Πάρου - Αντιπάρου


Πάρος 24/06/2009
Αρ. Πρωτ.: 32 /2009

Προς:
1) Νομαρχία Κυκλάδων
2) Επιμελητήριο Κυκλάδων
3) Επαρχείο Πάρου
4) Δήμος Πάρου
5) Ο.Κ.Ε.
Κοιν.:

α) Βουλευτές Νομού
β) Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Γνωμοδότηση για ίδρυση υπεραγοράς τροφίμων
με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ» στην Νάουσα Πάρου

Αξιότιμοι κύριοι,
με αφορμή την κατάθεση φακέλου από την «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ» για ίδρυση υπεραγοράς τροφίμων στην Νάουσα Πάρου, για την οποία καλείστε να γνωμοδοτήσετε, έχουμε να σας παραθέσουμε τα παρακάτω:
1. Ήδη στο νησί λειτουργούν δύο (2) καταστήματα 930 τ.μ. της ίδιας εταιρείας και με βάση τις πληροφορίες που θέλουν την ίδρυση CASH & CARRY στις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου εμβαδού 800 τ.μ. από την εταιρεία αυτή, τείνει να δημιουργηθεί ένα μονοπωλιακό καθεστώς στο νησί μας.
2. Με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα καταστήματα της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ» λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, δεν συμφωνούμε με την αδειοδότηση του νέου καταστήματος εάν δεν διευθετηθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν για τα υπάρχοντα καταστήματα της εταιρείας.
3. Πάγια θέση του συλλόγου μας είναι η αδειοδότηση καταστημάτων συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. Υπάρχει, για την συγκεκριμένη εταιρεία, η πρακτική που έχει ακολουθήσει στα δύο προηγούμενα καταστήματα της που λειτουργούν στην Πάρο, να έχουν υπερβεί κατά πολύ τα τετραγωνικά για τα οποία αρχικά είχαν αδειοδοτηθεί.
Για τους λόγους αυτούς αξιότιμοι κύριοι απαιτούμε και από εσάς να προστατεύσετε την νομιμότητα στην αγορά μας και να στηρίξετε τους ντόπιους επιχειρηματίες.
Φτάνει πια η ασυδοσία των μονοπωλιακών συμφερόντων.
Πρέπει να τηρηθούν αυτά που ο νομοθέτης έχει ορθά ορίσει για το τι πρέπει να ισχύει στο νησί μας.
Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κατά την πραγματοποίηση του τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας στις 23/06/2009 με το παραπάνω θέμα, παραβρέθηκαν και γέμισαν την αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου στην Πάρο μέλη του Συλλόγου μας.
Άλλωστε, οι αποφάσεις και των τριών (3) συνεδρίων των Εμπορικών Συλλόγων του Νομού Κυκλάδων είναι γνωστές σε όλους σας και πάρα πολύ εύκολα μπορούν να εφαρμοστούν από εσάς.
Ευελπιστούμε στην ορθή κρίση σας και γνωμοδότησή σας για την προάσπιση των συμφερόντων όλων των μικρών επιχειρηματιών του νησιού μας.
Με ιδιαίτερη τιμή
Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: