Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Η επιστολή Χασιώτη και η απάντηση της ΔΕΠΑΝΟΜ για το νοσοκομείο Πάρου


Το blog μας δημοσιεύει σήμερα την επιστολή του κ. Απόστολου Χασιώτη Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. προς τον υπουργό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με το νοσοκομείο της Πάρου καθώς και την απάντηση που έλαβε ο κ. Χασιώτης από τη ΔΕΠΑΝΟΜ.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΕ;
"Για το νέο νοσοκομείο της Πάρου"

29/5/2009
«Θα ήθελα με την επιστολή μου αυτή, να σας ευχαριστήσω για την απόφασή σας να ανεγείρετε νέο Νοσοκομείο στην Πάρο. Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι επισκέπτες, θα σας ευγνωμονούν.
Οι κρατικές αυτές πρωτοβουλίες, είναι απαραίτητες διότι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας και για τον λόγο αυτό είναι πλήρως αποδεκτές από το σύνολο των πολιτών.
Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, Κύριε Υπουργέ, ο οικοπεδικός χώρος όπου πρόκειται να ανεγερθεί το Νέο Νοσοκομείο, ευρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο Παροικίας - Νάουσας (δρόμος Αγροτικού Συνεταιρισμού), στην περιοχή Καμάρες, θέση Πατούμενος, εν επαφή με το ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο εν λόγο χώρος φέρεται να είναι ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας. Η ευρύτερη περιοχή είναι εκτός σχεδίου πόλεως.
Δεδομένων των ανωτέρω, θα ήθελα, ως κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, να θέσω ουσιαστικά θέματα τα οποία αφορούν τρεις κυρίως άξονες της απόφασής σας, για την ίδρυση του Νοσοκομείου:
1. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου, ανέγερσης του Νοσοκομείου.
2. Τα τεχνικά και λοιπά κριτήρια, για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης, ως βέλτιστης λύσης.
3. Την νόμιμη διαδικασία ανέγερσης του Νοσοκομείου και τα απαιτούμενα παράλληλα έργα.
Αναλύοντας περαιτέρω τα ουσιαστικά αυτά θέματα, θα ήθελα Κύριε Υπουργέ, να αναρωτηθείτε για τα εξής:
1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Οι διάφορες ανά την χώρα μας μονές, φέρονται ως ιδιοκτήτριες σημαντικών ακινήτων και μεγάλων εκτάσεων. Ως εκ τούτου είναι δεδομένο ότι οι αξιοσέβαστοι ρασοφόροι, διαχειρίζονται μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Θεωρώ όμως ότι το τεράστιο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, δίνει σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα να αναρωτηθούν, εάν η διαχείριση αυτή είναι επωφελής για την πατρίδα μας και ειδικότερα για το νησί μας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση γεννάται, σε εμένα τουλάχιστον, το ερώτημα εάν η παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης από την Μονή και η αποδοχή της από το Υπουργείο σας, θεσμοθετεί και κατοχυρώνει υπέρ της Μονής όλη την - κατά τους ισχυρισμούς της – περιουσίας της στο νησί.
Θεωρώ ότι ένας ξεκάθαρος τίτλος ιδιοκτησίας, καταχωρημένος στο Υποθηκοφυλακείο του νησιού, πρέπει να είναι απαραίτητος για την αποδοχή της έκτασης από το Υπουργείο σας.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Όπως έχετε ενημερωθεί ήδη, Κύριε Υπουργέ, με επιστολή του ο Δήμος Πάρου, σας γνωστοποιεί, ότι ευγενείς κάτοικοι του νησιού, προσφέρουν σημαντικές εκτάσεις για την ανέγερση του Νοσοκομείου. Αυτό φαίνεται στην συνημμένη, στο παρόν, επιστολή του Δήμου Πάρου. Δεν γνωρίζω ποιος και με ποια κριτήρια επιλέγει την βέλτιστη θέση του Νοσοκομείου μεταξύ των προσφερομένων, υπό των δωρητών, εκτάσεων. Υποθέτω η ΔΕΠΑΝΟΜ.
Τόσο από τον τοπικό τύπο όσο και σε συζητήσεις με κατοίκους του νησιού, ως βέλτιστη θέση για την ανέγερση του Νοσοκομείου προτείνεται η έναντι των Αγίων Αποστόλων έκταση, ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας (κατά τους κατοίκους). Η θέση αυτή είναι κεντροβαρική, επάνω και ακριβώς στο μέσον του κύριου οδικού άξονα ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ. Είναι επίπεδη, με άγονο μη καλλιεργήσιμο έδαφος, αφαιρώντας από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας το επιχείρημα ότι η Μονή έχει ως αρχή την μη παραχώρηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Εκ της θέσεώς της, η έκταση αυτή έχει σημαντικότατη αξία, για πιθανή μελλοντική αξιοποίησή της για εμπορικές ή άλλες χρήσεις, λίαν επωφελείς για τους ιδιοκτήτες της. Έτσι ο Ηγούμενος της Μονής παραχωρεί στο Υπουργείο σας τον βοσκότοπο στη θέση Πατούμενο, για να θεμελιώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που διεκδικεί, και αρνείται το αίτημα της κοινής γνώμης των κατοίκων της Πάρου για παραχώρηση γης στην κεντροβαρική θέση Άγιοι Απόστολοι.
Θεωρώ σαφές, όπως νομίζω και εσείς, ότι είτε η μία παραχώρηση γίνει είτε η άλλη, αμφότερες απαιτούν ξεκάθαρους ιδιοκτησιακούς τίτλους.
3. ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δεδομένων των ανωτέρω θα ήθελα, ως Έλλην πολίτης που διαμένω στην Πάρο και έχω έννομο συμφέρον, να πληροφορηθώ εγγράφως είτε από το Υπουργείο του οποίου προΐστασθε, είτε από τον τεχνικό του βραχίονα, την ΔΕΠΑΝΟΜ, τα εξής:
1. Υπάρχει απόφαση χωροθέτησης του Νοσοκομείου στην περιοχή Πατούμενος; Εάν ναι, ποιες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί;
2. Έχει γίνει ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας της υπό παραχώρηση έκτασης από την Μονή στο Υπουργείο;
3. Έχει γίνει τοπικό ρυμοτομικό για την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας; Έχουν καθορισθεί όροι δόμησης;
4. Υπάρχει μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και έκδοση σχετικών περιβαλλοντολογικών όρων, νομίμως εκδοθέντων από τις αρμόδιες αρχές;
5. Για την προτεινόμενη θέση στην περιοχή Πατούμενος έχουν ληφθεί υπ’ όψη τα παράλληλα απαιτούμενα έργα;
Δηλαδή:
α. σοβαρές εκσκαφές λόγω της κλίσεως του εδάφους;
β. τοιχία αντιστήριξης λόγω της κλίσεως του εδάφους;
γ. έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στον χώρο του Νοσοκομείου;
δ. κατασκευή αγωγού ακάθαρτων για την παροχέτευση των αποχετεύσεων του Νοσοκομείου στο δίκτυο της ΔΕΥΑΠ;
ε. πιθανή διαμόρφωση ελικοδρομίου -για αεροκομιδές- σε λίαν επικλινές έδαφος;
Είναι πιθανόν τα παράλληλα έργα να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό του έργου με συνέπεια να μείνει ημιτελές για μεγάλο διάστημα λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.
Κύριε Υπουργέ,
Στο ερώτημα γιατί ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, με πρωτοβουλία του πρότεινε την παραχώρηση του εν λόγω βοσκότοπου, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την ανέγερση του Νοσοκομείου, χωρίς καμία συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση.
Πιθανολογώ ότι με την προσφορά γης ελάχιστης αξίας, θέλησε αφ’ ενός να απαλλαγεί από την πίεση παραχώρησης γης για κοινό όφελος, αφ’ ετέρου θέλησε να νομιμοποιήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και να αξιοποιήσει την -κατά τον Ηγούμενο- περιουσία της Μονής.
Θα ήθελα τέλος αφού σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας, να σας παρακαλέσω όπως εντός είκοσι (20) ημερών, ως ο νόμος ορίζει, μου κοινοποιήσετε τις γραπτές απαντήσεις των αρμοδίων στα ανωτέρω ερωτήματά μου, δεδομένου ότι πρόκειται να προσφύγω στο Συμβούλιο Επικρατείας για τυχόν παραβάσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και παραλείψεις των εντεταλμένων οργάνων διαχείρισης της υπόθεσης του Νέου Νοσοκομείου Πάρου.
Μετά τιμής,
Απόστολος Χασιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Στην επιστολή του κ. Χασιώτη απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑΝΟΜ κ. Χρίστος Στάντζος
Την απάντησή της η ΔΕΠΑΝΟΜ την κοινοποιεί:
στο Υπουργείο Υγείας και στον υπουργό Δ. Αβραμόπουλο
στους υφυπουργούς Υγείας κ.κ. Παπαγεωργίου και Σαλμά
στο Γ.Γ. Υγείας Στρ. Καλογερόπουλο
στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου
στο Συνήγορο του Πολίτη
στους Βουλευτές του νομού
στο Νομάρχη Κυκλάδων
στην Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου
στον Δήμαρχο Πάρου
στην Πολεοδομία Νάξου
και στον Τύπο
Η απαντητική επιστολή
Προς
κ. Χασιώτη Απόστολο
Πολιτικό Μηχανικό
Μηχ/γο - Ηλ/γο Μηχανικό
Ψαρρών 2, Χολαργός
155 62 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκομείου Πάρου»
Σε απάντηση της από 20-05-2009 σχετικής επιστολής σας και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1. Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθεί το Γενικό Νοσοκομείο Πάρου, που βρίσκεται στη θέση «Κουνάδος» Αγίου Κωνσταντίνου, μετά από έρευνα της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, η κυριότητα αποκτάται είτε με συμβολαιογραφική σύμβαση είτε με χρησικτησία είτε με διοικητική πράξη είτε δυνάμει νόμου. Στην προκείμενη περίπτωση, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος συνεβλήθη με το Ελληνικό Δημόσιο με την από 18.09.1952 σύμβαση, σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρασε από την Ορθόδοξη Εκκλησία κτήματα για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων. Η σύμβαση αυτή κυρώθηκε με το από 26.09.1952 Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο 289 ΦΕΚ, τεύχος Α’, την 08.10.1952.
Στο διάταγμα αυτό περιλαμβάνονται:
α) πίνακες των κτημάτων που παραχωρήθηκαν προς το Δημόσιο,
β) των κτημάτων που διατηρήθηκαν από την Εκκλησία,
γ) των Αστικών Ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρήθηκαν προς την Εκκλησία και
δ) των αστικών ακινήτων του Δημοσίου που συμφωνήθηκε να παραχωρηθούν μελλοντικώς στην Εκκλησία.
Σύμφωνα με το άρθρο 20, της συμβάσεως αυτής, η ισχύς της άρχισε από την ημέρα της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ του Βασιλικού Διατάγματος, ήτοι την 08.10.1952.
Στη σελίδα 2111 του ΦΕΚ, αναφέρονται οι αγροί και τα λιβάδια που παρέμειναν στην κυριότητα της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας και μεταξύ αυτών είναι και το παραχωρούμενο τμήμα μεγαλυτέρας εκτάσεως. Συνεπώς, η ιδιοκτησία της Μονής επί του παραχωρουμένου κατ’ επικαρπία τμήματος ακινήτου είναι αδιαμφισβήτητη, όχι μόνο διότι αναφέρεται στο ανωτέρω Βασιλικό Διάταγμα, αλλά και διότι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, φάκελος 604, αναφέρεται το σχετικό Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνος 18/30.05.1838.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα, δεν μεταγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο οι νόμοι διά των οποίων αναγνωρίζεται κυριότητα επί ακινήτου, γι’ αυτό και το συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα ΦΕΚ Α΄189/1952 δεν χρήζει μεταγραφής. Επιπλέον, η νομική έρευνα διαπίστωσε, ότι δεν υφίσταται ουδεμία διεκδίκηση ή βάρος στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, η επικαρπία της οποίας μεταβιβάζεται.
2. Αναφορικά με τις σημαντικές εκτάσεις που προσφέρουν ευγενείς κάτοικοι του νησιού για την ανέγερση νοσοκομείου, επισημαίνεται ότι, επελέγη η μεταβίβαση επικαρπίας του ακινήτου από την Ιερά Μονή Ζωοδόχος Πηγή Λογγοβάρδας Πάρου προς το Υπουργείο Υγείας & Κοιν Αλληλεγγύης αφού οι διαδικασίες για την παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.
Σχετικά με την επιλογή χωροθέτησης του νέου Νοσοκομείου, επισημαίνεται ότι ουδεμία πρόταση έχει γίνει από την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας Πάρου, περί παραχώρησης της εκτάσεως έναντι των Άγ. Αποστόλων.
3. Σχετικά με τη διαδικασία ανέγερσης Νοσοκομείου και κατασκευή παράλληλων απαιτούμενων έργων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
3.1. Με την από 30.05.2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου και της ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου χωροθετείται το υπό ανέγερση Γενικό Νοσοκομείο.
3.2. Έχει γίνει σχετική αναφορά του θέματος. (βλ. παρ. 1)
3.3. Έχουν καθοριστεί οι όροι δόμησης από τη Νομαρχία Κυκλάδων, Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου επί του τοπογραφικού διαγράμματος με ημερομηνία θεώρησης 11.11.2008.
3.4. Έχει εκπονηθεί Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιγαίου με έδρα στην Ερμούπολη Σύρου για τις σχετικές ενέργειες (ΓΑ106366/29.05.09).
3.5. Σχετικά με τα παράλληλα απαιτούμενα έργα στην περιοχή «Κουνάδος» του Γ.Ν. Πάρου και συγκεκριμένα:
- για τις εκσκαφές λόγω της κλίσεως του εδάφους, και
- τα τοιχία αντιστήριξης λόγω της κλίσεως του εδάφους έχουν προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί τεχνικά στη Μελέτη Δημοπράτησης του έργου.
Όσον αφορά:
- τα έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο Νοσοκομείο
- την κατασκευή αγωγού ακαθάρτων για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ, έχει συζητηθεί και θα αντιμετωπισθεί με τους αρμόδιους φορείς κατά τη φάση υλοποίησης του έργου μέσω σύστασης Επιτροπής Παραλλήλων έργων του Γ.Ν. Πάρου. Το κόστος, για τα παράλληλα έργα, εκτιμάται ότι δεν επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του έργου. Η Διαμόρφωση Ελικοδρομίου έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό του έργου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χρίστος Στάντζος
Να σημειώσουμε ότι ήδη υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις στην κίνηση αυτή του κ. Χασιώτη (το blog μας έχει δημοσιεύσει ήδη κάποιες από αυτές και θα συνεχίσει να το κάνει) από φορείς του νησιού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: