Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Θερινό σχολείο Πάρου

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ
6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(20 - 31 Ιουλίου 2009)

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (II)


Δευτέρα 20 Ιουλίου
19.00 Χαιρετισμός Δημάρχου Παρίων κ. Χρήστου Βλαχογιάννη
19.10 Χαιρετισμοί διευθυντών Θερινού Σχολείου Πάρου Εμμανουήλ Μαρμαρά, Καθηγητή Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης και Ηλία Κουρλιούρου, Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου.
19.30 Η πρόκληση της σύγχρονης πόλης (Εμμ. Μαρμαράς)

Τρίτη 21 Ιουλίου
10.00 Εισαγωγή στην Άσκηση του Θερινού Σχολείου Πάρου (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιού-ρος, Γιώργος Κορρές (Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου), Νίκος Ζούρος (Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου), Σπύρος Αναγνώστου (υποψ. Δρ. Τμ. Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου), Βάσω Σκαραμαγκά (υποψ. Δρ. Τμ. Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου).
18.00 Πόλη και αστική πολιτική στην Ε.Ε. -μέρος Ι (Λίλα Λεοντίδου, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
19.00 Πόλη και αστική πολιτική στην Ε.Ε. -μέρος ΙΙ (Λίλα Λεοντίδου)

Τετάρτη 22 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 Η σημερινή πόλη μέσα από στοιχεία της πολεοδομίας του χθες (Γιώργος Σιδηρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου)
19.00 Αστική βία και πολιτική κατοικίας (Γιώργος Σιδηρόπουλος)

Πέμπτη 23 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 H στρατηγική των πόλων ανάπτυξης στον ελληνικό περιφερειακό προγραμματισμό: Ο ρόλος των αστικών κέντρων μετά το 2000 –μέρος Ι (Α-θανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο)
19.00 H στρατηγική των πόλων ανάπτυξης στον ελληνικό περιφερειακό προγραμματισμό: Ο ρόλος των αστικών κέντρων μετά το 2000 –μέρος ΙΙ (Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος)

Παρασκευή 24 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 Αστική ανάπτυξη, αλλαγές χρήσεων, σχεδιασμός και κερδοσκοπία –Μέρος Ι (Ζαχαρίας Δεμαθάς, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο)
19.00 Αστική ανάπτυξη, αλλαγές χρήσεων, σχεδιασμός και κερδοσκοπία –Μέρος ΙΙ (Ζαχαρίας Δεμαθάς)

Σαββάτο 25 Ιουλίου
Περιήγηση στον παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς

Κυριακή 26 Ιουλίου
Επίσκεψη στο σπήλαιο της Αντίπαρου
20.00 Ανοικτή ομιλία του αρχιτέκτονα κ. Φιντικάκη

Δευτέρα 27 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 Η μεταλλαγή της Αθήνας τα τελευταία τριάντα χρόνια και το υπό διαβούλευση νέο ΡΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ –μέρος Ι. (Ηλίας Γιαννίρης, Επικ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτό-νων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης).
19.00 Η μεταλλαγή της Αθήνας τα τελευταία τριάντα χρόνια και το υπό διαβούλευση νέο ΡΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ –μέρος ΙΙ. (Ηλίας Γιαννίρης).

Τρίτη 28 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 Αναστοχασμοί για το σχεδιασμό του χώρου –μέρος Ι (Ηλίας Κουρλιούρος)
19.00 Αναστοχασμοί για το σχεδιασμό του χώρου –μέρος ΙΙ (Ηλίας Κουρλιούρος)

Τετάρτη 29 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 Η παγκοσμιοποίηση υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης –μέρος Ι (Γιώργος Κορρές)
19.00 Η παγκοσμιοποίηση υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης –μέρος ΙΙ (Γιώρ-γος Κορρές)

Πέμπτη 30 Ιουλίου
10.00 Άσκηση (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκα-ραμαγκά).
18.00 Μετανάστευση και αγορά εργασίας στα Ελληνικά αστικά κέντρα –μέρος Ι (Βασίλης Γαβαλάς, εκλεγμένος Λέκτορας Τμ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου)
19.00 Μετανάστευση και αγορά εργασίας στα Ελληνικά αστικά κέντρα –μέρος ΙΙ (Βα-σίλης Γαβαλάς)

Παρασκευή 31 Ιουλίου
10.00 Αξιολόγηση της άσκησης (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος, Γ. Κορρές, Ν. Ζούρος, Σ. Αναγνώστου, Β. Σκαραμαγκά).
18.00 Κλείσιμο του προγράμματος (Εμ. Μαρμαράς, Η. Κουρλιούρος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: