Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού του "Λογγοβάρδειου Νοσοκομείου Πάρου-Αντιπάρου"Δημοσιεύεται αύριο στις εφημερίδες η Προκήρυξη Διαγωνισμού για το "Λογγοβάρδειο Νοσοκομείο Πάρου-Αντιπάρου". Το blog μας εξασφάλισε από την καθημερινή εφημερίδα των Κυκλάδων "Κυκλαδική" την Προκήρυξη Διαγωνισμού την οποία και δημοσιεύουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: