Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανέγερση Νοσοκομείου Πάρου - Αντιπάρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρύτερος και σημαντικότερος βραχυπρόθεσμος σκοπός της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις προθέσεις του κ. Χασιώτη και για την πιθανότητα να βλάψει σημαντικά την κοινωνία μας μέσω των ενεργειών του. Επίσης σκοπός μας είναι η ενημέρωση του κ. Χασιώτη για το μέγεθος της οργής που διέπει την τοπική κοινωνία, καθώς και για την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την ποιότητα της ζωής μας.
Έτσι ευελπιστούμε πως ο κ. Χασιώτης θα αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να θυσιάζεται το συμφέρον των πολλών στο συμφέρων του ενός. Δεν είναι ηθικό, ακόμα και αν ο ίδιος πιστεύει ότι είναι νόμιμο. Ιδιαίτερα δε όταν αναφερόμαστε σε θέματα υγείας και Νοσοκομείου.
Στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης, συναντήσαμε το Δήμαρχο και την Έπαρχο. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η συζήτηση για τους κινδύνους που συνεπάγονται από τις προθέσεις και πιθανές ενέργειες του κ. Χασιώτη κατά της ανέγερσης του Νοσοκομείου μας.
Ζητήσαμε την βοήθειά τους μέσω της δημοσιοποίησης της αντίθεσής τους προς τις προθέσεις του κ. Χασιώτη, συμβάλλοντας έτσι στην αποστολή μηνύματος έντονης εναντίωσης προς κάθε προσπάθεια αναβολής ή ακύρωσης της ανέγερσης του Νοσοκομείου μας.
Και οι δύο υπήρξαν θετικότατοι ως προς το ζητούμενο:
Α) Ο Δήμαρχος υπογράμμισε την αντίθεσή του προς τέτοιες αντικοινωνικές ενέργειες και υποσχέθηκε τη σύγκληση δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση του θέματος και έκδοσης σχετικής τοποθέτησης. Επίσης ανέλαβε την επιδίωξη επικοινωνίας του με τον κ. Χασιώτη καθώς και την πρόσκλησή του ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου για να εκθέσει τις απόψεις του, να περιγράψει τις προθέσεις του και εν γένει να συζητήσει το θέμα. Η συνεδρίαση ορίστηκε για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
Β) Η Έπαρχος διαβεβαίωσε, ότι μέσω των αρμόδιων οργάνων θα εκφράσει και τη δική της εναντίωση στις προθέσεις του κ. Χασιώτη. Βασιζόμενη δε στην εμπειρία της και ως νομικού, διαβεβαίωσε ότι ο κ. Χασιώτης δεν έχει νομικά ερείσματα ,ώστε να μεταβεί από το στάδιο των προθέσεων σ’ αυτό των ενεργειών (προσφυγή στο ΣτΕ).
Οι προσπάθειες της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», συνεχίζονται, ευαισθητοποιώντας όσους περισσότερους (φορείς, συλλόγους, απλούς πολίτες, δημοσιογράφους και ΜΜΕ, καλλιτέχνες και εν γένει όσους θα μπορούσαν να ενώσουν την φωνή τους μαζί μας), ώστε να πιέσουμε προς επίτευξη του σκοπού μας.
»Καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται για την ανέγερση του νοσοκομείου, να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει το ζήτημα του νοσοκομείου ως μοναδικό θέμα. Σκοπός της παρουσίας μας είναι, αφ’ ενός να ενημερωθούμε και αφετέρου να δηλώσουμε την απόφασή μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην υγεία.
Για περισσότερες πληροφορίες για την πορεία ανέγερσης του νοσοκομείου τηλεφωνείστε στον κ. Δ. Μέξη 2284028530 ή την κα Κωβαίου Ζαμπία 2284043330

Δεν υπάρχουν σχόλια: