Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Επιπλέον 112.000.000 ευρώ στις Κυκλάδες

ΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009
Επιπλέον εκατόν δώδεκα εκατομμύρια ευρώ
από εθνικούς πόρους στις Κυκλάδες, για έργα υποδομής
και κρατικές ενισχύσεις για αναπτυξιακές δράσεις
Με επιστολή του προς τη βουλευτή Κυκλάδων κα Άρια Μανούσου Μπινοπούλου, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος Αθανάσιος Μπούρας, γνωστοποιεί ότι μετά τη δημιουργία της νέας ΣΑΕΠ-767, στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας, θα διατεθούν για τις Κυκλάδες, από εθνικούς πόρους, μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Ο, 112.500.000 ευρώ για έργα υποδομής και κρατικές ενισχύσεις σε αναπτυξιακές δράσεις.
Όπως ήδη στο παρελθόν έχει γίνει γνωστό, ο Πρωθυπουργός, είχε διαβεβαιώσει ότι θα ενισχυθούν από εθνικούς πόρους, οι περιφέρειες που ανήκουν στο στόχο 2, (αυτές δηλαδή που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν το 2005, μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της Ευρώπης των «15»), ώστε να καλυφθεί η διαφορά τους από αυτές που ανήκουν στο στόχου 1, μεταξύ των οποίων είναι και η περιφέρεια μας.
Θα θυμούνται όλοι, τις ατέρμονες τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης για το στόχο 1 και τις συνεχείς αμφισβητήσεις της στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού.
Εμείς, σταθεροί στις υποσχέσεις και στις δεσμεύσεις μας, προχωράμε μπροστά στην υλοποίηση των μεγάλων έργων, ενισχύσεων και σοβαρών μεταρρυθμίσεων.
Τονίζουμε ότι η επιλογή των έργων και κρατικών ενισχύσεων θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙ.Ο, μετά από αξιολόγηση προτάσεων των τοπικών φορέων.
ΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βουλευτής Ν. Κυκλάδων
Υπεύθυνη Τομέα Υπουργείου Εθν. Άμυνας
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: