Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Μέρος της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η παραίτηση της κ. Σκαραμαγκά...

Οι δυο από τις 22 σελίδες της γνωμοδοτήσεως
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους...
Ακολουθεί η χειρόγραφη παραίτηση της κ. Σκαραμαγκά...

Χειρόγραφη ήταν η παραίτηση της κ. Βάσως Σκαραμαγκά, από τη θέση της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου με ημερομηνία 27/8/2009 και αριθμό πρωτοκόλλου 10650.
Στην παραίτησή της η κ. Σκαραμαγκά αναφέρει τα εξής:

"Πάρος 27 Αυγούστου 2008
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥ
Κοιν/ση:
α) ΥΠ.ΕΣ. - Δ/νση Διοίκησης - τμήμα προσωπικού (μέσω Δήμου)
β) ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΟΥ
Κύριε Πρόεδρε
Κατόπιν της αριθμ. 277/2009 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έλαβα γνώση με το αριθμ. πρωτ. 415/18-8-2009 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. στις 20-8-09 (σχετ. Α.Π. 755/20-8-09 έγγραφο Δ.Λ.Τ.), σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Πάρου-Αντιπάρου, καθόσον δεν μπορώ να ασκώ πλέον τα καθήκοντα αυτά, αφού η ως άνω γνωμοδότηση είναι υποχρεωτική για μένα ως υπαλλήλου.
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και τη συνεργασία.
Με Τιμή
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: