Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Εμπορικός Σύλλογος για τα πολυκαταστήματα

Πάρος, 16 Σεπτ 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην Ίο, στις 12 Σεπτεμβρίου, εκτός των άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν και οι αιτήσεις των εκπροσώπων των δύο πολυκαταστημάτων που θέλουν να ανοίξουν στην Πάρο. (ATLANTIK και karfour ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ).
Οι εμπορικοί σύλλογοι Κυκλάδων παραβρέθηκαν και παρενέβησαν στη συζήτηση των θεμάτων αυτών δια του προεδρεύοντος κ. Κ Παγώνη, προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Νάξου.
Για της αίτηση του S/M ATLANTIK, η εισήγηση και η απόφαση του Νομ. Συμβουλίου ήταν απορριπτική με το σκεπτικό ότι δεν επιτρέπονται στην περιοχή αυτή πολυκαταστήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι γνωμοδοτικά, το Επαρχείο, ο Δήμος Πάρου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Ο.Κ.Ε. είχαν αρνητική θέση.
Για το S/M ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του, αναβολή της συζήτησης. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, λόγω της προσφυγής του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, κατά της νομιμότητας της πολεοδομικής άδειας του κτιρίου και επικαλούμενο την δικαστική εκκρεμότητα ανέβαλε την συζήτηση του θέματος.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με επιστολή του προς όλους τους Νομαρχιακούς Συμβούλους επανέλαβε την πάγια θέση των τριών συνεδρίων των εμπορικών συλλόγων Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή των συνεδριών, που ορίζει τα 200τ.μ. συνολικής επιφάνειας στα καταστήματα αυτά είναι πάγια και ισχύει για όλες τις εταιρίες πολυκαταστημάτων χωρίς εξαιρέσεις.
Ο προεδρεύον των εμπορικών συλλόγων ζήτησε εκ νέου από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, να προγραμματιστεί ειδική θεματική συνεδρίαση με θέμα την ίδρυση πολυκαταστημάτων στις Κυκλάδες. Εξάλλου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, προγραμμάτισε ειδική συνεδρίαση με αυτό το θέμα στις 23 Σεπτεμβρίου.
Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα, όμως όλοι οι έμποροι των Κυκλάδων, συσπειρωμένοι γύρω από τους συλλόγους τους, θα υπερασπιστούν το δίκιο τους μέχρι τέλους.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: