Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Απάντησαν τα υπουργεία στην ερώτηση Κουβέλη για την αυθαίρετη δόμηση στις Κυκλάδες
Ερώτηση με θέμα "Μέτρα για τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης στις Κυκλάδες" είχε καταθέσει ο βουλευτής Β' Αθήνας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φώτης Κουβέλης στις 10 Ιουλίου 2009 προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ.
Το blog του "Παριανού Τύπου" δημοσιεύει και την ερώτηση του κ. Κουβέλη αλλά και την απάντηση που πήρε από τα δυο υπουργεία...
Στην ερώτησή του ο κ. Κουβέλης ανέφερε τα εξής:
"Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία έφερε και πάλι στο προσκήνιο το τεράστιο θέμα της αυθαίρετης δόμησης, συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, επισημαίνουν ότι το φαινόμενο αυτό έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις στην περιοχή και αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των νησιών, καθώς αλλοιώνει τη φυσιογνωμία τους, τραυματίζει βάναυσα το περιβάλλον και υπονομεύει τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν, μόνο τα αυθαίρετα που δηλώθηκαν στους κατά τόπους Ο.Τ.Α, βάσει του νόμου 3212/2003, ανέρχονται σε εκατοντάδες. Το μέγεθος του φαινομένου καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ρυθμός δόμησης στις Κυκλάδες είναι, βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ για το διάστημα 1997-2006, ο μεγαλύτερος από όλους τους νομούς του Αιγαίου.
Πέρα από τις επιμέρους ευθύνες - φυσικών προσώπων και τοπικών φορέων – το συντεταγμένο κράτος δυστυχώς, παρακολουθεί επί δεκαετίες, ως θεατής, την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του μοναδικού κυκλαδικού τοπίου, αφήνοντας τον νησιωτικό χώρο ανοχύρωτο, χωρίς θεσμοθετημένο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και χωρίς τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Επειδή, με βάση τα προαναφερόμενα, οι εμπλεκόμενοι στο φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης παραμένουν ανεξέλεγκτοι και σε καθεστώς ατιμωρησίας, ενώ ο κυκλαδικός χώρος καθημερινά υποβαθμίζεται,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
• Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με την πρόταση του Γ.Ε.ΔΔ.. για την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας κατεδαφίσεων σε νομαρχιακό επίπεδο ;
• Για ποιο λόγο δεν έχουν εφαρμοστεί στις Κυκλάδες οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας που απορρέουν από την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3212/2003, και προβλέπουν ότι «εάν η αρμοδιότητα για την κατεδάφιση αυθαιρέτων που ανήκει στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δεν εφαρμοστεί εντός τριάντα ημερών, τότε η Περιφέρεια καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την εκτέλεση της πράξης κατεδάφισης»;
• Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν, ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα (επαρκής στελέχωση πολεοδομικών γραφείων, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ελεγκτικοί μηχανισμοί, κλπ.), που θα εγγυώνται την εξυγίανση του τομέα της δόμησης και θα οχυρώνουν πολίτες και κοινωνία, με στόχο την προστασία της μοναδικότητας των Κυκλάδων και την ανθρωποκεντρική, βιώσιμη ανάπτυξή τους;
10/7/2009
Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης"

Δεν υπάρχουν σχόλια: