Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Ενημέρωση για τον κεντρικό προβλήτα του λιμανιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Πάρος, 22 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για το Λιμάνι της Πάρου

Τη χρονική αυτή στιγμή που έχουμε ως υπηρεσία εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την υλοποίηση συνολικά του έργου «αποκατάσταση ζημιών στο λιμένα Παροικιάς Πάρου» και πήραμε και τις απαραίτητες αποφάσεις ως Δ.Σ., αισθάνομαι την ανάγκη να ενημερώσω συγκεκριμένα πλέον την παριανή κοινωνία για τις ενέργειες που κάναμε και αυτές που θα ακολουθήσουν:

 Με αλλεπάλληλες προγραμματισμένες συναντήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες κατορθώσαμε να επισπεύσουμε την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων, υπερβαίνοντας τους συνήθεις συμβατικούς χρόνους.
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν γνωμοδοτήσεις από τρείς αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια εντάχθηκε ως θέμα στις 16 Ιουνίου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) η έγκριση της μελέτης του έργου. Στη συνεδρίαση παρέστην η ίδια μαζί με τον πολιτικό μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ραγκούση Ιωάννη, όπου αναφέραμε την σοβαρότητα του θέματος και δώσαμε τις απαραίτητες εξηγήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει ομόφωνη θετική απόφαση του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Δραβίλλα για την συμβολή του και την άμεση ανταπόκρισή του.
Επίσης εκδόθηκε έγκριση της μελέτης και από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.).

 Παράλληλα το τεχνικό γραφείο Α.Δ.Κ. Αρώνης - Δρέττας – Καρλαύτης στο οποίο είχαμε αναθέσει την επικαιροποίηση της μελέτης, μας παρέδωσε την Παρασκευή 19 Ιουνίου τη μελέτη της Α΄επείγουσας φάσης «προσωρινή επισκευή θεμελίωσης κρηπιδότοιχου λιμένα Παροικιάς Πάρου» για την άμεση αποκατάσταση του παλαιού προβλήτα (θέσεις 2 και 3), που τώρα δεν λειτουργούν.

 Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου το Δ.Σ. σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση της μελέτης και την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη κατασκευή του έργου προϋπολογισμού 45.000 €. Η δημοσίευση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, θα γίνει σε ημερήσιο τοπικό τύπο την Τετάρτη 24 Ιουνίου – στη ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ- και η δημοπρασία θα γίνει στις 30 Ιουνίου στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Π.-Α. με ώρα λήξης των προσφορών στις 10.00 π.μ.. Επισημαίνεται ότι και η δημοσίευση και η δημοπρασία του έργου «αποκατάσταση κεντρικού προβλήτα λιμένος Παροικιάς Πάρου» προϋπολογισμού 44.993 €., που αφορά στην αποκατάσταση της ράμπας του παλαιού προβλήτα, θα γίνει με την ίδια διαδικασία και την ίδια ημερομηνία.

Μέλημά μας είναι η άμεση επισκευή του παλαιού προβλήτα που έχει απαγορευτεί η χρήση του από τη Λιμενική Αρχή Πάρου, ώστε να αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του λιμανιού, εν μέσω μάλιστα της καλοκαιρινής περιόδου.

Βασιλική Γ. Σκαραμαγκά
Οικονομολόγος - περιφερειολόγος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Πάρου - Αντιπάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: