Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Ανακοινώσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πάρος, 24 Ιουνίου 2009
Αρ. Διακήρυξης : 93/2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (1)
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ»
προϋπολογισμού 44.993,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%)
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και εντάσσεται στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημοπρατηθεί, είναι:
Καθαιρέσεις 1.565,50 Ευρώ, Σκυροδέματα 17.850,00 Ευρώ, Τεχνικά εξαρτήματα 7.634,20 Ευρώ, ΓΕ/ΟΕ 28% 7.573,92 Ευρώ, Απρόβλεπτα 15% 5.193,54 Ευρώ, Φ.Π.Α. 13% 5.176,23 Ευρώ.
Η περίληψη της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» στο φύλλο της στις 24/6/2009.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου στην Παροικία Πάρου, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου, στην Παροικία Πάρου, από την αρμόδια υπάλληλο κα Τσιακάλου Κωνσταντίνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. 22840-28529. Fax. 22840-28529
Τα στοιχεία αυτά θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πάρος, 24 Ιουνίου 2009
Αρ. Διακήρυξης : 36/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2)
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, για την κατασκευή του έργου:
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ»
προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%)
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου και εντάσσεται στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημοπρατηθεί, είναι :
Εργασίες λιμενικών 27.600,00 Ευρώ, ΓΕ/ΟΕ 28% 7.728,00 Ευρώ, Απρόβλεπτα 4.495,00 Ευρώ, Φ.Π.Α. 13% 5.177,00 Ευρώ.
Η περίληψη της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» στο φύλλο της στις 24/6/2009.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου στην Παροικία Πάρου, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου, στην Παροικία Πάρου, από την αρμόδια υπάλληλο κα Τσιακάλου Κωνσταντίνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. 22840-28529. Fax. 22840-28529
Τα στοιχεία αυτά θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: