Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος, 10 Ιουνίου 2009
Αριθμ. Πρωτ.: 7092

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση Β2 φάσης Γ.Π.Σ. Πάρου.
Θέμα 2ο: Έγκριση υδρολογικής μελέτης διευθέτησης ρέματος στην Αλυκή Πάρου.
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολή Μουσικής Δήμου Πάρου.
Θέμα 4ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για πολιτική προστασία στο Δήμο Πάρου.
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2009.
Θέμα 6ο: Έγκριση απολογισμού Δ.Ο.Ν.Α. Πάρου οικονομικού έτους 2008.
Θέμα 7ο: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις κ.λπ.
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/76 - εποχικότητα.
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών δημοτικού φωτισμού, δημοτικού φόρου, καθαριότητας και Τ.Α.Π.
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση άδειας ενοικίασης μοτοσυκλετών στη θέση Τσάρλες Δ.Δ. Νάουσας.
Θέμα 11ο: Αίτηση τσιμεντόστρωσης οδού στον Πρόδρομο Δ.Δ. Αρχιλόχου με ίδια δαπάνη.
Θέμα 12ο: Αίτηση Λούπη Παρασκευής για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
Θέμα 13ο: Συμπληρωματική απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων κίνησης.
Θέμα 14ο: Ορισμός επιτροπής εκτίμησης και μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος.
Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση περί μεταφύτευσης τριών (3) δένδρων (τούγιες) από την περιοχή Σουβλιά.
Θέμα 16ο: Λήψη οριστικής απόφασης επί αιτήματος Τσαχπίνη Ιωάννη για κατασκευή κινητής πέργκολας.
Θέμα 17ο: Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
Θέμα 18ο: Δημιουργία επιτροπής διαχείρισης βραβευμένης ακτής στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».
Θέμα 19ο: Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κώστο.
Θέμα 20ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την φθορά λουκέτου δημοτικού φωτισμού.
Θέμα 21ο: Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αρίθμ. 185/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα 22ο: Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων για συμμετοχή σε επιτροπές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου.
Θέμα 23ο: Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Μάρπησσας για πληρωμή σχολικού τροχονόμου.
Θέμα 24ο: Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για είσπραξη γ΄ δόσης από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το πρόγραμμα «Αιγαίο Σύμπραξη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: