Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Αύριο Παρασκευή δίδεται σε λειτουργία η θέση 2 και 3 του παλαιού κεντρικού προβλήτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
Γραφείο Λιμενάρχη
Ταχ. Κώδικας: 84400
Τηλ.: 2284021240
Fax: 2284024941


Πάρος 22 Ιουλίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 8221/11/09


Προς: Κοθς Πλοιάρχους Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που προσεγγίζουν
το λιμένα Παροικίας Πάρου (με αποδεικτικό επίδοσης)
Κοιν.:
1) ΥΕΝΑΝΠ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π./ΔΔΥ
2) Δήμο Πάρου
3) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου
4) Τοπικά ΜΜΕ

Θέμα: «Ασφάλεια Επιβατικού Λιμένα Παροικίας Πάρου»

ΣΧΕΤ.: ΑΠ. 8221/09/09/03-06-2009 Απόφασής μας

1. Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίρεται η απόφαση διακοπής λειτουργίας του παλαιού προβλήτα Κεντρικού Λιμένα Παροικίας, μετά την ολοκλήρωση των επισκευών και αποκατάσταση του προβλήματος στις θέσεις Νο 2, 3 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου.

2. Ως εκ τούτου από την Παρασκευή 24-07-2009 δίδεται σε λειτουργία η θέση 2 και 3 του παλαιού κεντρικού προβλήτα.

3. Επιπλέον των ανωτέρω αξιολογώντας συμβάντα, τα οποία σχετίζονται με την πλεύση και τις κινήσεις Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων εγγύς και εντός λιμένων, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
α) Η τήρηση της ασφαλούς ταχύτητας και η εφαρμογή των κανόνων χειρισμού που προβλέπει ο ΔΚΑΣ, αποτελούν πρώτιστο μέλημα κατά τη διακυβέρνηση πλοίων εντός και εγγύς λιμένων. Σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη ταχύτητα κατά τον κατάπλου – απόπλου σας στον όρμο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) ν.μ., ώστε να μην προκαλείται κυματισμός που θα θέσει σε κίνδυνο ζωές λουομένων στις παρακείμενες ακτές – παραλίες καθώς και την ασφάλεια άλλων πλοίων και επιβαινόντων που είναι πρυμνοδετημένα ή παραβάλουν στις θέσεις του λιμένα.
β) Με σκοπό την αποτροπή ατυχημάτων, κατά τις κινήσεις απάρσεως παραβολής και πρυμνοδέτησης των Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων εντός του Λιμένα πρέπει επίσης να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθεσία και τη ναυτική τέχνη.

4. Του παρόντος αξιώ πιστή την απαρέγκλιτη εφαρμογή, σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσίας μας θα αναγκαστεί στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των σχετικών με το θέμα κανονισμών και Διατάξεων.
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ.
Κουντρομιχάλης Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: