Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

"Η συμμετοχή μας στην διαδικασία της επιλογής αυτής θα είναι ωφέλιμη και ουσιαστική"

Κύριον Δήμαρχον
Δήμου Πάρου
Παροικία, Πάρος

Κοιν: Κύριον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Αντίπαρος 31η Αυγούστου 2009
Κατεπείγον
Κύριε Δήμαρχε,


Η αιφνιδιαστική παραίτηση της Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου κας Βασιλικής Σκαραμαγκά, είναι αυτονόητο, ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου για την επίλυση πολυάριθμων πιεστικών προβλημάτων στους λιμενικούς και χερσαίους χώρους ευθύνης των δύο νησιών μας.

Τα προβλήματα αυτά κατά αξιολόγηση τόσο κατ εξοχήν στον Δήμο σας όσο και στην Κοινότητα μας, σωρεύονται από ετών και αφορούν έργα υποδομών και δράσεις για την καθημερινότητα των πολιτών μας και των άμεσα εμπλεκομένων χρηστών των λιμενικών χώρων όπως των συλλόγων επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων, ναυτ. πρακτόρων, καταστημάτων εστίασης, ναυτικού και γενικού τουρισμού κ.α.

Η ιεράρχηση και γοργή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί σύμπνοια, ομοφωνία και ομαδική εργασία.

Η εξεύρεση συνεπώς και η επιλογή ικανού προσώπου, που να διαθέτει τα ανάλογα προσόντα, για την θέση του προέδρου του Ταμείου είναι αφενός κατεπείγουσα και αφετέρου πρέπει η επιλογή του προσώπου να εξασφαλίζει την καθολική επιδοκιμασία και στήριξη του συνόλου των μελών τόσο των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των κυρίων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου σας.

Κατά συνέπεια, εκτιμούμε ότι η συμμετοχή μας στην διαδικασία της επιλογής αυτής θα είναι ωφέλιμη και ουσιαστική για την ευόδωση των σκοπών του Ταμείου και παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας και πράξετε τα δέοντα.

Βαρβάρα Φαρούπου - Μανέτα
Πρόεδρος Κοινότητος Αντιπάρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: