Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Κατάθεση στοιχείων για την αυθαίρετη δόμηση

ΣΥΝ-ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ


Προς:
Νομάρχη Κυκλάδων κ. Δ. Μπάϊλα
ΚΟΙΝ:

- Αρμόδιο Αντινομάρχη κ. Ν. Γρυπάρη
- MME Κυκλάδων

Κύριε Νομάρχη,
από την τελευταία συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου στις 30-7-09 και ειδικότερα σε ότι αφορά στο θέμα της Μονάδας Κατεδάφισης Αυθαιρέτων στις Κυκλάδες, που κατά κάποιο τρόπο επεκτάθηκε και στο συνολικό θέμα της αυθαίρετης δόμησης, εκτιμάμε ότι παρά τις εξηγήσεις και την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε, επί της ουσίας δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική κατάληξη που να πείθει ότι το μεγάλο αυτό ζήτημα θα αντιμετωπιστεί.

Κατά συνέπεια και ανεξάρτητα πως καταλογίζονται οι επιμέρους ευθύνες, εκείνο που έχει σημασία είναι να δώσουμε πειστικές απαντήσεις στο πρόβλημα και να υλοποιήσουμε ειλημμένες αποφάσεις, όπως τη σύσταση της Μονάδας Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

Γι' αυτό το λόγο, εμείς επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί πιστεύουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση στις Κυκλάδες, αποτελεί σοβαρή παρενέργεια του μοντέλου της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης που τις τελευταίες δεκαετίες βιώνουν τα νησιά μας και που σε λίγα χρόνια μπορεί να προσομοιάζει με την καμμένη γη της Αττικής.

Γιά την προώθηση των περαιτέρων ενεργειών μας και δεδομένου ότι η πλήρης ενημέρωση μας, αποτελεί αναγκαίο συστατικό στοιχείο για τη συνολική συνεκτίμηση του κρίσιμου αυτού θέματος, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε όλο το σχετικό υλικό που επικαλεστήκατε στην τοποθέτηση σας στο νομαρχιακό συμβούλιο, δηλαδή την αλληλογραφία μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών (Υπουργεία, Περιφέρεια κ.λπ.), την σχετική Έκθεση του Εισαγγελέα, καθώς και όλα τα στοιχεία των αυθαιρέτων όπως έχουν καταγραφεί από τα επιμέρους Πολεοδομικά Γραφεία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

2/9/2009
Για τη Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία
Νίκος Συρμαλένιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: